Het kan altijd veel erger!

Om alles een beetje in perspectief te plaatsen heb ik hieronder de ontwikkeling van het werkloosheidspercentage  in Nederland eens afgezet tegen die van de Baltische staten. Daar is pas sprake van een economische crisis:

WerkloosheidspercentageCijfers zijn afkomstig van Eurostat, werkloosheidscijfers Nederland zijn voor de Eurozone ‘geharmoniseerd’.

Geef een reactie