Vacatures per regio: beter dan vorig jaar

Vacaturemonitor De cijfers per regio zullen de komende twee weken nog de impact laten zien van de wijzigingen bij JobFeed. Er is weinig veranderd ten opzichte van vorige week; de wijzigingen zijn minimaal.

Overigens is er wel positief nieuws te melden ten opzichte van een jaar geleden. Want drie van de vier regio’s scoren op dit moment boven de resultaten van vorig jaar! De vraag is natuurlijk of dit over twee weken nog altijd zo is…

In een grafiek van de afgelopen drie weken ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: week: 27 - 29
Een wisselend beeld deze week; met zowe stijging, stilstand en daling:

  • Zuid: +0,2%
  • West: +0,1%
  • Oost: 0,0%
  • Noord: -0,2%

En dat geeft voor het afgelopen jaar de volgende situatie:

Vacatures per regio: afgelopen jaar
Ondertussen scoren alle regio’s hoger in vergelijking met een jaar geleden, met uitzondering van Zuid-Nederland. De vraag is natuurlijk of dit beeld over twee weken ook nog altijd zo is.

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een antwoord