We worden allemaal mobieler

Nee, het gaat niet om mobiele toepassingen. Het gaat in dit geval om arbeidsmobiliteit. Volgens CBS blijkt namelijk dat in de afgelopen jaren de mobiliteit van werknemers is toegenomen. Zowel binnen de eigen werkkring als bij overgang naar een andere werkkring:

CBS Beroepenmobiliteit en verandering van werkkring

Overigens is het wel zo dat die mobiliteit vooral schijnt te worden veroorzaakt door verandering van positie in elementaire of lagere beroepen (zoals zweminstructeurs, (leerling)verpleegkundigen en kelners).

Hoe het ook zij; de beroepenmobiliteit is toegenomen van 9% in 2004/2005 naar 13% in 2007/2208. En dat is nogal wat! Volgens CBS is de stijging gerelateerd aan een krapper wordende arbeidsmarkt. En dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk.

We mogen dus voor het huidige jaar verwachten dat die mobiliteit weer wat zal afnemen. En ook dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Want als de toekomst onzeker is nemen we minder kansen. En blijft iedereen zitten waar hij zit. Tot de volgende krappe arbeidsmarkt zich meldt…

Geef een reactie