Vacatures per regio: Noord gaat erg lekker

Vacaturemonitor Nog 1 week met opgeblazen cijfers; vanaf volgende week zitten we weer op het normale niveau. Ook deze week is de situatie behoorlijk stabiel, hoewel de dalingen toch overheersen.

Omdat we ondertussen volop in de vakantieperiode zijn aanbeland zijn de verschillen met vorig jaar verwaarloosbaar. Sterker nog, dit jaar doet het in het algemeen iets beter. En dat is toch wel een positief signaal.

In een grafiek van de afgelopen drie weken ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: week 28 - 30
Ook deze week een wisselend beeld; met zowe stijging, stilstand en daling. Maar deze keer overheersen de dalingen toch:

  • Zuid: 0,0%
  • West: +0,1%
  • Oost: -0,1%
  • Noord: -0,2%

En dat geeft voor het afgelopen jaar de volgende situatie:

Vacatures per regio: afgelopen 52 weken
Ook al is Noord-Nederland een relatief kleine vis, het gaat redelijk goed aan die kant van het land. De afgelopen weken zit deze regio toch constant boven de cijfers van vorig jaar. Op dat vlak laat vooral Zuid-Nederland het er een beetje bij zitten.

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een reactie