En dan stopt ook de uitkering…

Wat gebeurt er als een werkloosheidsuitkering stopt? En er geen andere bron van inkomsten is? In Amerika gaan een snel groeiend aantal mensen dat in de komende maanden uitvinden. Eind december zijn dat er al bijna 1,5 miljoen…:

Aantal eindigende werkloosheidsuitkeringen per maand: juli - december 2009

Geef een antwoord

2 Comments