Daling werkloosheid VS? Not so fast!

Er blijkt inderdaad iets meer aan de hand te zijn met de cijfers van de dalende werkloosheid in de VS. Want tegenover een verlies van ‘slechts’ 247.000 banen blijken er 422.000 mensen te staan die niet langer naar een baan zoeken. Het zogenaamde discouraged worker effect.

Werkloosheid VS 2007 - 2009

En als gevolg van dit discouraged worker effect lijkt de werkloosheid plotseling af te nemen. Met de gehanteerde rekenmethodiek is dit ook het geval. Maar de realiteit op de arbeidsmarkt is dus een andere.

Over de eerste 2 kwartalen van 2009 is het totaal aantal werkzoekenden gestegen. Niet zo verwonderlijk als je kijkt naar het gigantische banenverlies per maand. Maar juli laat dus een omkering van die trend zien.  Een relatief klein verlies aan banen, met een grotere uitstroom aan werkzoekenden.

De vraag is dus wat er in de komende maanden gaat gebeuren. Want als een dergelijke uitstroom aan werkzoekenden continueert daalt het werkloosheidscijfer op een kunstmatige manier. Daarnaast is eind 2009 het aantal werkzoekenden sowieso meer dan 1 miljoen lager omdat zij niet langer recht hebben op een werkloosheidsuitkering!

De komende maanden kunnen we een mogelijk misplaatste euforie verwachten op basis van de daling van de werkloosheid in de VS. Terwijl er direct onder de oppervlakte niets is verbeterd. Het enige dat er is gebeurt is dat de slagaderlijke bloeding van het banenverlies lijkt te zijn gestelpt.

Hoera?

Geef een antwoord

4 Comments