Niet op Twitter? Dan niet solliciteren aub! + crowdsourcing van vacatureprofielen

De Amerikaanse retail keten Best Buy adverteerde recentelijk voor een senior manager emerging media marketing. Daar bleek een interessant proces aan vooraf gegaan te zijn dat, voorzover ik het kan overzien, uniek in zijn soort was.

Best Buy heeft sociale media omarmd en exploreert de mogelijkheden. Zo ook voor deze vacature. Sociale media zijn echter een vrij nieuw aandachtsgebied en ontwikkelt zich wellicht tot een vakgebied. Welke eisen moet je aan kandidaten stellen?

Een onderdeel van de sociale media strategie van Best Buy is hun Connected platform. Hierop kunnen ondermeer medewerkers van Best Buy bloggen. Zo is daar ook de blog van de CMO Barry Judge te vinden.  Wij lezen daarop onder meer dat hij voor het opstellen van functiespecificaties gebruik heeft gemaakt van crowdsourcing.

Help us write the Job Description – Sr Manager, Emerging Media Marketing

Hij kwam op dit idee nadat er heel veel discussie was ontstaan over de oorspronkelijke jobposting. Daarin stonden onder meer als functie-eisen dat kandidaten actief zijn op Twitter en dat dit tot uitdrukking komt in minimaal 250 "Followers", minimaal 1 jaar blog ervaring en tot slot minimaal 2 jaar ervaring met mobile en/of social media marketing.

Dit leidde tot zoveel online discussie dat hij besloot de discussie dan meer helemaal op te gooien. Die stap was niet zo moeilijk, omdat Best buy ook crowdsourcing faciliteiten heeft middels hun Best Buy IdeaX site.   Deze jobspecificatie crowdsourcing aanpak is blijkbaar zo’n unicum dat Jeremiah Owyang er middels een tweet aandacht aan gaf. Dat leidde tot een grote verspreiding en aandacht in allerlei media.

Inmiddels is er aan de hand van de reacties een nieuw profiel ontstaan. De eisen zijn nu onder andere 2 jaar professionele aantoonbare actieve participatie in de Sociale Media wereld  en 3 jaar ervaring met het opbouwen van online communities. In zijn evaluatie van de online raadpleging schrijft Barry dat de oorspronkelijk functie-eis van 250 Twitter "followers", die tot zoveel ophef had gezorgd, uiteindelijk op een andere manier onder woorden is gebracht.

De kwantitatieve eisen dienen een kwalitatief c.q. kwalitatief doel. Vanzelfsprekend was e.e.a. arbitrair. Wat zegt het getal 250, wat zegt 1 jaar bloggen met 1 blog per week  t.o.v. minimaal 50 blogs en 25 reacties op blogs van derden? Het heeft in ieder geval geleid tot een opmerkelijke stap. Best Buy kon deze overigens ook wat makkelijker nemen, omdat benutten van sociale media een onderdeel van de bedrijfsstrategie is.

Deze casus is naar mijn idee ook een voorbeeld van de veranderingen die er gaande zijn voor allerlei staf afdelingen. Welke bijdrage heeft de HR business partner of de recruiter in dit soort processen nog als de vacaturehouder een beroep doet op de expertise van specialisten in de markt?

Waarschijnlijk heeft dit proces overigens veel meer tijd verlangd, dan een beroep te doen op een staf afdeling. Dat hoeft geen probleem te zijn als de output beter is. Aangezien het hier een relatief nieuw aandachtsgebeid betreft, dat wellicht zelfs een zelfstandig vakgebied in ontwikkeling is,  is het overigens de vraag wat de inhoudelijke bijdrage zou zijn van de interne stafdienst? Voor hen is de input van meer inhoudelijk actieve derden wellicht ook goed bruikbaar om beter zicht te krijgen op die zaken die van belang zijn om een geschikte kandidaat te selecteren.

Dit voorbeeld illustreert naar mijn idee dat organisaties meer en meer op zoek moeten naar een modus om de vervagende grenzen tussen de interne organisatie en het externe stakeholdernetwerk op een effectieve en efficiënte wijze te benutten. Er staan HR afdelingen grote uitdagingen te wachten waarbij “enige vertrouwdheid" met sociale media, geen overbodige luxe zal zijn.

Ik ben benieuwd naar volgende organisatie die een beroep doet op crowdsourcing om een functieprofiel op te stellen. Wat zou dat opleveren aan (sociale media) functie-eisen voor recruiters of voor talent pijplijn managers?

Geef een reactie

1 Comment