Vacatures per regio: stabiel

VacaturemonitorDeze week tekent zich een hele kentering af. Na weken van achteruitgang zijn nu bij drie van de vier regio’s plusjes aan te tekenen. We hebben de vakantie blijkbaar zo’n beetje achter de rug.

Daar ben ik wel blij om, want na afgelopen week zag het er allemaal wel buitengewoon somber uit. De groei in het aantal vacatures van de afgelopen week heeft daarin gelukkig verandering gebracht.

En dat ziet er zo uit:

Vacatures per regio: week 32 - 34
Vooral groei deze week; met uitzondering van Zuid-Nederland:

  • Zuid: –0,2%
  • West: +0,1%
  • Oost: +0,1%
  • Noord: +0,3%

Dat is toch wel weer een positief beeld, ook al zijn de verschillen met vorig jaar nog altijd aanzienlijk. Alleen Noord-Nederland houdt de eer voor 2009 hoog, overigens met een piepklein verschil ten opzichte van vorig jaar.

Over het afgelopen jaar ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: de afgelopen 52 weken
Noord-Nederland lijkt het beste bezig, maar is tegelijkertijd de kleinste regio als het om aantallen vacatures gaat. Da’s nou weer jammer.

Oost-Nederland lijkt de daling onder controle te hebbenen niet langer te zakken. Laten we hopen dat er niet een nieuwe dip komt voor deze regio.

Zuid-Nederland is ronuit zorgwekkend. Daat moet nodig eens de bezem door, want op deze manieren nadert ook deze regio het absolute nulpunt van Oud en Nieuw met rasse schreden.

En West-Nederland laat weer een teken van leven zien na twee weken van gigantische verliezen. Hoewel deze regio er gezonder uitziet dan Oost- en Zuid-Nederlan is het toch ook onze grootste vacaturemotor. Dus van mij mag het nog veel beter gaan…

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de
cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een reactie

1 Comment