Monster’s MEI in augustus

Monster Employement Index Tja, zo snel kan het verkeren. Waar de Monster Employment Index (MEI) van juli nog aanleiding gaf tot rozige toekomstbespiegelingen is het voor augustus slechts somberheid wat de klok slaat.

Dit zegt Diana Krieger (General Manager Monosterboard Benelux) over de afgelopen maand: The recent reading on online recruiting indicates Dutch companies remain reluctant to hire, even though the pace of deterioration in demand has levelled off

En vergelijk dat eens met haar uitspraak op basis van de MEI van juli: Dutch hiring conditions showed encouraging signs of stabilisation in July as online job availability rose for the first time since March 2008.

Zo snel kan het verkeren, vooral als je een mogelijk hikje in de cijfers als een omkering van de trend ziet. En het lijkt eerder een hikje dan iets anders te zijn geweest.

Maar dan deze van Krieger: Despite signs of the recession easing across Europe, one should remember that the labour market is a lagging indicator and given the depth of the current downturn, it could take some time before payrolls start expanding again.

Ze zegt dus eigenlijk dat de MEI achterloopt op economische ontwikkelingen. Maar dat is niet waar. Want vacatures van uitzendbureaus zijn oververtegenwoordigd in de MEI. Waardoor de MEI juist vooruit loopt op daadwerkelijke veranderingen in de arbeidsmarkt als geheel.

Tenslotte zijn uitzendbanen de early warning indicator van een opwarmende of afkoelende economie. Hoewel je voor informatie over uitzendbanen natuurlijk beter naar de cijfers van ABU of CBS kan kijken dan naar de MEI; maar dit terzijde.

Toen we in het voorjaar van 2008 nog met zijn allen naar de hemel keken, was de MEI al aan het dalen. De uitzendcijfers (ABU) waren al sinds januari 2008 negatief, dus daar was de teruggang nog veel eerder te zien.

Waar het om gaat is dat de MEI dus zeker niet achterloopt op economische ontwikkelingen, zoals Krieger nu aangeeft. De MEI zal dan ook al eerste (na de ABU!) een stijging laten zien als we weer in de economische lift zitten.  En pas later gaan werkgevers ook weer echt werven voor eigen medewerkers. En dan is het pas echt weer zomer op de arbeidsmarkt.

Geef een antwoord