MEV 2010: de arbeidsmarkt

image Vers van de pers lag daar gisteren de Macro Economische Verkenning van 2010. Onder vrienden ook wel bekend als de MEV. En daarin staat alles wat het CPB voor Nederland heeft becijferd.

Dus ook het een en ander over de arbeidsmarkt. Een onderwerp waar CPB zich nogal op heeft vergallopeerd in de afgelopen periode. En waar ze zich uitgebreid voor verontschuldigd in deze MEV (pagina 75).

Maar los van hun ‘misstappen’ is de MEV interessant leesvoer natuurlijk. Al was het alleen maar omdat de regering hierop het beleid voor de komende jaren baseert.

Wat hoogtepunten uit het deel over de arbeidsmarkt:

Ontmoediging arbeidsaanbod
De crisis ontmoedigt personen om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt. Naar verwachting stijgt het arbeidsaanbod in 2009 nog in geringe mate met 40 000 personen, maar voor 2010 wordt een daling van 15 000 personen voorzien.

Vrouwen wachten even met herintreden, ouderen stellen hun uittreding niet verder uit en jongeren besluiten langer in het onderwijs te blijven. Daarnaast zal een deel van de tijdelijke arbeidsmigranten uit de Midden- en Oost-Europese landen het land verlaten vanwege gebrek aan werk.

De ontmoediging komt tot uitdrukking in het conjuncturele deel van het arbeidsaanbod. Door de crisis melden zich in 2010 ongeveer 80 000 personen minder op de arbeidsmarkt.

Oftewel een geluk bij een ongeluk. Anders zou de werkloosheid een stuk hoger uitpakken. Want anders zou de werkloosheid in 2010 nog eens met 65.000 personen extra toenemen. En zou je alsnog ruim boven de 9% werkloosheid uitkomen. Brrr…, Amerikaanse toestanden.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid in arbeidsjaren neemt in 2009 naar verwachting met 1½% af (tot 5¼%) en gaat gedurende 2010 nog sterker bergafwaarts, met 3¾% (tot 8%). De terugval van de productie en de winstgevendheid heeft aanzienlijke gevolgen voor de marktsector, waar de werkgelegenheid sterk zal dalen, met 2½% in 2009 en 5¼% in 2010.

Die tweede zin, daar gaat het om. Daar staat dus dat de werkgelegenheid in het bedrijfsleven veel harder zal dalen in 2009 en 2010 dan de overall werkgelegenheid! Met 1% in 2009 en met 2% in 2010. Dat is buitengewoon slecht nieuws. Niet alleen voor werkzoekers maar zeker ook voor de werving- en selectie bureaus en uitzenders!

De ZZP’ers
De crisis gaat niet voorbij aan de zelfstandigen. Het aantal opdrachten loopt flink terug en velen besluiten te stoppen. Naar verwachting neemt het aantal zelfstandigen in 2009 fors af, met ruim 35.000 personen. De daling doet een flink deel van de toename van 100.000 personen in de periode 2003-2008 teniet.

De werkgelegenheid van werknemers in de marktsector, die sterk vermindert, biedt geen rooskleurig alternatief. Mede hierdoor zal het aantal zelfstandigen in 2010 naar verwachting met slechts ongeveer 10 000 personen verder dalen

Oftewel, zeer slechte tijden voor de ZZP’er. Nou was dat natuurlijk al bekend, maar dat er zo’n kaalslag gaat plaatsvinden… De kracht van het netwerk zal in de komende jaren dus nog belangrijker zijn dan voorheen.

De deeltijd-WW
Strenge voorwaarden aan de deeltijd-ww dienen ervoor te zorgen dat de collectieve middelen alleen bij dreigend ontslag van vakkrachten door tijdelijke vraaguitval worden ingezet. Het doel zelf is echter niet verifieerbaar.

Daardoor is het waarschijnlijk dat een deel van de toekenningen voor deeltijd-ww geen effect heeft op de werkloosheid, terwijl een ander deel van de toekenningen alleen maar leidt tot uitstel van werkloosheid.

Naar verwachting drukt de regeling de werkloosheid met ongeveer 10 000 personen in 2009 en 25 000 in 2010. Vervolgens zal ongeveer eenderde van de werknemers in de deeltijd-ww later alsnog met baanverlies worden geconfronteerd.

Oftewel; een gigantische verspilling van gemeenschapsgeld. Met een rekening die je voouit schuift. Een beetje zoals de investeringen in de bouw. Zinloos en buitengewoon kostbaar…

Het overzicht
Hieronder een overzicht van de kerngegevens van de arbeidsmarkt over de periode 2006 – 2010:

image

Nou, probeer maar iets positiefs te vinden. Er is er eentje. De zorgsector groeit lekker tegen de stroom in. Wat een geluk dat we met z’n allen zoveel ouder, dikker en krakkemikkiger worden…

En voor uitzenders is het duidelijk. Alles op de zorgsector richten de komende tijd. Daar zitten kansen. Elders niet. Althans niet in de komende tijd.

En buiten ziet het er ook al somber uit. Wat een ellende allemaal…

Geef een reactie

1 Comment