Vakbonden sterven uit?

Die vraag lijkt gerechtvaardigd als ik kijk naar de vandaag verschenen CBS cijfers over de organisatiegraad van werkende Nedelanders:

CBS: Organisatiegraad Nederlanders, periode 1994 - 2008

Dit beeld wordt nog veel schrijnender als je naar de leeftijfsverdeling van vakbondsleden kijkt:

Organisatiegraad naar leeftijdscategorie, 1995 - 2008
Als de trend bij de jongste leeftijdsgroep zich doorzet is er over 40 jaar sowieso geen vakbond meer. En dat kan nog wel eens een stuk eerder gebeuren als ook de daling bij de leeftijdsgroep tot 44 jaar zich voortzet.

Vakbonden proberen deze slagaderlijke bloeding te stelpen door tegenwoordig ook gepensioneerden lid te laten blijven van de vakbond. Van de 1,9 miljoen mensen die lid zijn van een vakbond zijn er ondertussen al 244.000 van deze seniorenleden. En dat aantal zal in de komende jaren alleen maar groeien.

Bij een voortzetting van de trend kan je je wel gaan afvragen of vakbonden de Nederlandse werknemer nog wel dienen te vertegenwoordigen. Oftewel, hoort de vakbond nog wel in de SER te zitten.

Het probleem is dan natuurlijk wel wie die rol zou moeten overnemen? Of zijn we over 20 jaar allemaal freelancer/ZZP’er geworden? En is de vakbond alleen al daardoor overbodig geworden…

Geef een reactie

2 Comments