Jonge werknemers ontberen een fijn setje normen en waarden

Jonge werknemers hebben volgens het bedrijfsleven te weinig normbesef. Aldus penoactueel.nl. Of eigenlijk: aldus een onderzoek van accountantsorganisatie KPMG onder Nederlandse bedrijven.

“Bijna de helft van de bedrijven (40 procent) zegt de afgelopen twee jaar een veelbelovende medewerker te hebben ontslagen wegens een gebrek aan normen en waarden.

Vooral jongere managers en dan met name mannen, missen volgens veel bedrijven een moreel kompas. Verantwoordelijkheidsgevoel en respect worden volgens de ondernemingen door starters geofferd voor zaken als een snelle carrière, inkomen en status.”

De bedrijven geven de hogere onderwijsinstellingen hiervan de schuld. “Opleidingen zouden te weinig aandacht besteden aan de ethische vorming van studenten.”

Fijn onderzoek weer, in deze tijd van Hoge Jeugdwerkloosheid… En ik dacht dat mijn generatie er een van idealisten was. Lui die alleen willen ‘werknemen’ wanneer zij de toegevoegde waarde van hun werkzaamheden zien. Of is dat juist het probleem? Zitten die jongelui bij werkgevers die niet diezelfde set waarden hebben, maar gewoon winst willen maken?

Geef een antwoord

3 Comments