CBS: werkende bevolking vergrijst

Logotype CBS De werkzame beroepsbevolking vergrijst in hoog tempo. Dat zegt het CBS in een vandaag verschenen bericht:

In 2008 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking 40,3 jaar. Dat was in 2001 met 38,3 jaar nog twee jaar lager.

En dat komt door een toename van het aantal oudere werknemers en door een groeiende arbeidsparticipatie van de ‘oudjes’.

Dat klinkt als twee keer hetzelfde, maar onderstaande figuur geeft duidelijk aan dat hier geen sprake van is:

Gemiddelde leeftijd werkzame beroepsbevolking en netto-arbeidsparticipatie van 55 tot 65-jarigen

De stijgende leeftijd is een geleidelijk stijgende lijn terwijl de arbeidsparticipatie van oudere werknemers een getrapte ontwikkeling laat zien. Dus niet helemaal hetzelfde.

Een zorgwekkende ontwikkeling, vooral omdat we straks geconfronteerd gaan worden met de exodus van de oudere babyboomers. Hoewel het voor mensen zonder baan wel weer als een welkome verbetering zal worden begroet.

Geef een antwoord

3 Comments
 • Roderiek
  says:

  De overheid en de sociale partners doen er dan ook verstandig aan in hun beleid alle prioriteit te geven aan de bestrijding van de werkloosheid in plaats van aan het verhogen van de arbeidsparticipatie.’
  Deze aanbeveling is ONJUIST! Op basis van wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er juist aandacht gegeven dient te worden aan het uitbannen van discriminatie op leeftijd.  Onderzoek laat zien dat werkgevers 40 al te oud vinden en dat een gemiddelde leeftijd van 38.5 als ideaal wordt gezien. Er is genoeg personeel maar de valse beeldvorming die mensen heel ernstig frustreert in hun employability is noodzaak. Nu staan er veel mensen ONNODIG aan de kant. Ook binnen bedrijven wordt op leeftijd gedsicrimineerd. Ouderen vanaf 40 komen minder in aanmerking voor scholing of promotie. De oorzaak van de tekorten ligt dus in het onderhouden van fictie door mannen en vrouwen  (leidinggevenden) die  incompetent blijken te zijn als het leeftijdsbewust personeelsbeleid en employability betreft.
  Mensen met een WAO/WIA smetje komen bij deze leidinggevende al helemaal niet meer aan bod, het is dus schandelijk en triest vooral.

 • Roderiek
  says:

  De overheid en de sociale partners doen er dan ook verstandig aan in hun beleid alle prioriteit te geven aan de bestrijding van de werkloosheid in plaats van aan het verhogen van de arbeidsparticipatie.’
  Deze aanbeveling is ONJUIST! Op basis van wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er juist aandacht gegeven dient te worden aan het uitbannen van discriminatie op leeftijd.  Onderzoek laat zien dat werkgevers 40 al te oud vinden en dat een gemiddelde leeftijd van 38.5 als ideaal wordt gezien. Er is genoeg personeel maar de valse beeldvorming die mensen heel ernstig frustreert in hun employability is noodzaak. Nu staan er veel mensen ONNODIG aan de kant. Ook binnen bedrijven wordt op leeftijd gedsicrimineerd. Ouderen vanaf 40 komen minder in aanmerking voor scholing of promotie. De oorzaak van de tekorten liggen dus in het onderhouden van fictie door mannen en vrouwen  (leidinggevenden) die voor incompetent zijn als het leeftijdsbewust personeelsbeleid en employability betreft.
  Mensen met een WAO/WIA smetje komen bij deze leidinggevende al helemaal niet meer aan bod, het is dus schandelijk en triest vooral.

 • Raoul van Heese
  says:


  Lees aansluitend het ESB artikel van Paul de Beer, met onderstaand zijn conclusie. De wind waait elke maand vanuit een andere richting!
  De economische crisis heeft het vooruitzicht op een tekort aan arbeidskrachten, waarvoor de commissie-Bakker een jaar geleden waarschuwde, jaren vooruitgeschoven. Het is zelfs de vraag of er ooit sprake zal zijn van structurele schaarste aan personeel. De overheid en de sociale partners doen er dan ook verstandig aan in hun beleid alle prioriteit te geven aan de bestrijding van de werkloosheid in plaats van aan het verhogen van de arbeidsparticipatie.