ABU: geen enkele verbetering…

image Vandaag heeft de ABU de resultaten voor periode 9 van dit jaar bekend gemaakt. En deze cijfers zijn de belangrijkste early warning indicator voor hoe de economie zich gaat ontwikkelen:

Het totaal aantal uren in periode 9 (week 33 – 36) daalde met 23% en ook de uitzendomzet nam af met 23% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de eerste negen periodes (week 1 t/m 36) van 2007 t/m 2009 weergegeven:

Uitzenduren per periode, periode 1 - 9, 2007 t/m 2009
Oftewel, de resultaten zijn slechter in vergelijking met de vorige periode. En dat terwijl de resultaten van periode 8 er op leken te wijzen dat het ergste achter de rug was.

Niet dus. Althans, de resultaten van periode 9 laten geen enkel herstel zien. En dat is knap vervelend. Want als uitzenders geen verbetering laten zien, dan is er geen verbetering. Punt.

Hiermee is ook meteen de toon gezet voor de te verwachten resultaten van grote uitzenders over het 3e kwartaal van 2009. Tenminste, als het om de Nederlandse markt gaat. Die resultaten zullen niet goed zijn. En dat terwijl er bij de presentatie van de halfjaarcijfers hier en daar nog enig optimisme te horen was…

Voor de komende perioden is het te hopen dat de daling ten opzichte van 2008 aanzienlijk af gaat nemen. Tenslotte is vanaf periode 11 er zowel in 2007 als in 2008 sprake van een krimp in het aantal uitzenduren:

Uitzenduren per periode, periode 1 - 13, 2007 t/m 2009

Dus als in deze periodes over 2009 de krimp boven de 20% blijft, dan zijn we dus feitelijk nog harder aan het krimpen dan in de afgelopen periodes. En dan gaan we een wel heel sombere tijd tegemoet. Plus vallende blaadjes. Plus regen en storm. Plus lang donker en weinig zon… Ik heb een pilletje nodig!

Geef een reactie

3 Comments