Vacatures per regio: somber

VacaturemonitorHet was natuurlijk te verwachten, maar dat maakt het er niet beter op: alle regio’s zakken (fors) in. Zelfs de vaandeldrager van de regio’s, Noord-Nederland moet inleveren.

Waar verleden week de verschillen met vorig jaar minimaal aan het worden waren, is deze week de afstand toch weer groter geworden. Oftewel, als er al herstel zou zijn, dan blijkt het niet uit deze cijfers.

En dat ziet er zo uit:

Vacatures per regio: week 39 - 41
Alle regio’s zakken (fors) in:

  • Zuid: -0,1%
  • West: -0,4%
  • Oost: -0,3%
  • Noord: -0,2%

De verschillen met vorig jaar zijn ineens weer groter geworden, waar de afgelopen periode juist leek dat we op een vergelijkbaar niveau uit zouden komen. Gelukkig steekt Noord-Nederland nog altijd boven het niveau van 2008 uit. Dat maakt deze treurige situatie net een beetje vrolijker.

Over het afgelopen jaar ziet het er zo uit: 

Vacatures per regio, afgelopen 52 weken
De stijging na de vakantieperiode is van zeer korte duur geweest. Alle regio’s zakken in hoewel West Nederland wel heel erg afglijdt. Zorgwekkend!

Als deze neergaande trend zich doorzet glijden wel langzaam naar het traditionele dieptepunt van eind december. Vorig jaar was er og een soort rally richting november, maar ik denk dat we hier dit jaar niet al teveel op moeten hopen. De voortekenen zijn in ieder geval niet gunstig.

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de
cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een antwoord