Lootzy: trek die stekker er uit!

Soms is het gewoon beter om te stoppen. Dit geldt onder meer voor aggregator Lootzy, die zichzelf, de bezoeker en Loopbaan.nl geen dienst bewijst door nog altijd te leven:

Lootzy | Homepage
Een aggregator met 656 vacatures… En dat van maar liefts 6.567 bedrijven… Zou iemand per ongeluk die 7 er achter hebben gezet?

Wie past hier actieve euthanasie toe? Dit is ondraaglijk lijden!

Geef een reactie