De grote vier: aantallen vacatures

piggy_bankOok deze week natuurlijk weer een aflevering in de serie over het aantal vacatures op de grootste vier vacaturesites van Nederland.

En deze week is volstrekt onvergelijkbaar met voorgaande weken. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de hogere aantallen vacatures van Werk.nl maar ook Monsterboard levert vanaf deze week meer vacatures op. Waardoor we een aardige vertekening in ons vertrouwde beeld krijgen.

Voor vandaag is dit het beeld:

Grote vier: aantallen vacatures op de site en volgens JobFeeed 

Hierbij is de kolom Aantal het aantal vacatures dat de vacaturesite zelf opgeeft. De kolom JobFeed is het aantal vacatures dat volgens JobFeed op de vacaturesite zou kunnen staan. Dit aantal is gebaseerd op het aantal nieuwe vacatures dat volgens JobFeed in de afgelopen 60 dagen op de vacaturesite zijn geplaatst.

Werk.nl zakt deze week met ruim 4.000 vacatures! In de afgelopen maanden is deze site wel enorm hard achteruit gegaan. En dat is meteen het enige nieuws, want de overige drie sites laten nauwelijks enige verandering zien.

Intermezzo
Vanaf deze week toon ik ook de op JobFeed gebaseerde berekening van Werk.nl. In de komende weken zal dit aantal gestaag groeien; binnen 60 dagen zit dit aantal, als het goed is, op een niveau dat vergelijkbaar is met het door de site gepubliceerde aantal.

Hetzelfde geldt voor Monsterboard. Ook daar zal binnen enkele weken het verschil tussen het aantal getelde en het aantal op basis van JobFeed berekende aantal moeten zijn verdwenen.

De overige cijfers
De cijfers per site sinds week 3 van dit jaar:

De grote vier: aantal nieuwe vacatures per week vanaf wee 3 van 2009
Vanaf deze week zitten de gegevens van Werk.nl er ook in. Met als gevolg een wat drukkere grafiek dan voorheen. En helemaal voor de afgelopen week, gezien de sterk gestegen lijnen van Werk.nl en Monsterboard. Maar dat is dus te verklaren.

Monsterboard zal volgende week/weken terugvallen tot het niveau van Nationale Vacaturebank; Werk.nl zal een aanzienlijk hoger aantal vacatures per week laten zien. En dat correspondeert dan ook met de werkelijkheid.

Verder nog even de trendlijn van het marktaandeel:

Grote vier: Trendlijn aantal vacatures vanaf week 3

Ja, dat ziet er ineens heel vrolijk uit! Maar dat is niet verwonderlijk nu de aantallen van vacatures van Monsterboard en Werk.nl ineens zoveel hoger zijn. Over een paar weken laat deze trendlijn de werkelijke ontwikkeling wel weer zien.

Tot die tijd is het beter om nog niet te gaan juichen…

Geef een antwoord