ABU: daling zet door

Logotype ABU Enkele dagen geleden heeft de ABU de resultaten voor periode 10 van dit jaar bekend gemaakt. En deze cijfers zijn de belangrijkste early warning indicator voor hoe de economie zich gaat ontwikkelen:

Het totaal aantal uren in periode 10 (week 37 – 40) daalde met 22% en ook de uitzendomzet nam af met 22% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de eerste negen periodes (week 1 t/m 40) van 2007 t/m 2009 weergegeven:

Mutatie uitzenduren per periode 2007 - 2009
Nou, geen verandering te bespeuren dus. Het is onveranderd slecht in de uitzendbranche. En dat geeft ook een idee van de resultaten die we over het 4e kwartaal mogen verwachten. Dat zal niet veel goeds zijn. De grote uitzenders gaan 2009 in mineur uit; zoveel is zeker.

De volgende periode (periode 11) kende ook al in 2007 een daling van het aantal uitzenduren ten opzichte van dezelfde periode in 2006 (-1%). Oftewel, in periode 11 hebben we 3 achtereenvolgende jaren van daling van het aantal uitzenduren te pakken. Bepaald geen positief beeld.

Overigens is het beeld extra schokkend als je de ontwikkeling van het aantal uitzenduren in beeld brengt op basis van het voorschrijdend jaargemiddelde: 

Voortschrijdend jaarvolume uitzenduren, verandering in %, periode 1 (2007) - periode 10 (2009)

De daling van het gemiddelde jaarvolume aan uitzenduren zet zich dus nog steeds voort; en we beginnen in de buurt van de –25% te komen. Wat een akelig beeld is dit eigenlijk.

Het is dus nog altijd zo dat er geen indicatie is van een bodem of een herstel, wat de verschillende CEO’s er ook over mogen zeggen. Waarbij we overigens morgen van Patrick de Maeseniere (CEO Adecco) gaan horen hoe de vlag er voor het 3e kwartaal bij hing. Een beetje mosterd na de maaltijd, als je het mij vraagt…

Geef een reactie

1 Comment