Hoe belangrijk is user experience?

signal_flag_red Als je een project of vernieuwingstraject start, heb je natuurlijk de steun van een directie nodig. Maar die steun kan allerlei gradaties aannemen. Van halfhartige lippendienst tot een CEO/directeur die als actieve pleitbezorger de barricaden opgaat.

Bruce Temkin (Forrester) heeft ten behoeve van user experience projecten een simpele checklist gemaakt waarmee je kan testen hoe sterk de steun van een directie is. Zodat je weet waar je aan begint.

Die checklist bestaat uit acht vragen:

The 8 signs of executive commitment
Klaar? Dan kan je nu bepalen hoe sterk die steun is door het aantal met JA beantwoorde vragen op te tellen en de uitkomst te vergelijken met onderstaande mogelijkheden:

  • Beperkte steun: 0 – 4
  • Redelijke steun: 5 – 6
  • Grote steun: 7 – 8

Valt tegen he?

Het is daarom goed om voor een project begint minimaal een zesje te scoren, want anders kan je naar alle waarschijnlijkheid tussentijds het project in de koelkast of roterend archief opbergen.

Zit je laag in de score? Dan is het beter om eerst eens de dames en heren te overtuigen van nut en noodzaak van user experience. Lukt dat niet of onvoldoende, dan is het zinvol jezelf af te vragen wat je daar doet…

Overigens kan customer experience natuurlijk vervangen worden voor elk onderwerp naar keuze. Maar het principe blijft hetzelfde.

Geef een antwoord