Recruiters een uitstervend ras?

Zijn recruiters door de komst van social media en netwerken nog wel nodig? Dat is een vraag die Marielle Sijgers van CDEF Holding zichzelf stelt. En  ik ga daarover het gesprek met haar aan. Een behoorlijk lang gesprek; samengevat in een drietal video’s:

Eerste deel:


Tweede deel:

Derde deel:

Geef een antwoord