Print is dead: en er is geen uitweg

grave Sarah Rotman Epps is een Forrester analist die uitgeverijen op de voet volgt. En hier buitengewoon waardevolle rapportages over schrijft. Het is geen verrassing dat het dan vooral gaat om de enorme problemen nu advertentie-inkomsten zo sterk dalen.

De mogelijkheden om dit verlies aan omzet goed te maken zijn zeer beperkt. Zo blijkt althans uit het laatste rapport van Rotman Epps.

Hoewel TMG met een verhoging van het abonnementsgeld nog iets meer omzet uit haar abonnee’s heeft weten te persen is deze strategie ten dode opgeschreven. Dat blijkt uit de beoordeling van het prijsniveau van abonnementen door lezers:

Forrester: Beoordeling hoogte abonnementsgeld door abonnee's
Slechts 11% van de krantenabonnee’s is van mening dat de prijs omhoog kan. En maar liefts 28% is van mening dat de prijs te hoog is. Weinig ruimte dus voor verdere prijsverhogingen.

Het verlies aan advertentie-inkomsten kan dus niet of nauwelijks worden goedgemaakt met hogere abonnementstarieven. Maar ook op andere manieren is er weinig te halen.

Want op de vraag: Op welke manier zou u willen betalen als de websites van kranten niet langer gratis zouden zijn, gaven de respondenten het volgende antwoord:

Forrester: voorkeur voor soort betaling

Auw! Dat is geen prettig vooruitzicht. Maar liefts 80% van de bezoekers is niet bereid te betalen voor toegang tot een online ‘kranten’ artikel. Dat is vooral verwoestend nieuws voor Rupert Murdoch.

En microbetalingen zijn ook al niet populair; slechts 3% van de respondenten ziet dit model als een interessante mogelijkheid.

Het abonnement blijft als enige over, waarbij voor een online abonnement natuurlijk nooit hetzelfde bedrag betaald gaat worden als men bereid was voor een krant neer te tellen…

Geef een antwoord