Vacatures per regio: magertjes

VacaturemonitorNa een gedwongen vakantie van drie weken gaan we vanaf deze week weer verder met de serie Vacatures per regio. De wijzigingen in de spidering van Werk.nl en Monsterboard zijn uitgewerkt, ook al hebben we natuurlijk meer vacatures per week als een gevolg daarvan.

Deze week staat dus in het teken van een hernieuwde verslaggeving over de vacatures per regio. En de grotere aantallen verzamelde vacatures geven helaas geen positiever beeld vergeleken met vier weken geleden.

Want dit is de grafiek:

Vacatures per regio: week 44 - 46In vergelijking met vier weken geleden zijn dit de resultaten:

  • Zuid: 0,0%
  • West: +0,3%
  • Oost: -0,2%
  • Noord: -0,4%

En dat valt fors tegen. Vooral omdat met de betere spidering van Werk.nl en Monsterboard een stijging bij alle regio’s een logischer uitkomst was geweest. Dit zegt waarschijnlijk ook iets over de ontwikkeling op de arbeidsmarkt, voor zover het nieuwe vacatures betreft. Er is feitelijk sprake van een ferme daling over de afgelopen periode.

Alle regio’s, met uitzondering van Noord-Nederland, laten nog altijd een groot gat met vorig jaar zien.

Over het afgelopen jaar ziet het er zo uit: 

Vacatures per regio: afgelopen 52 weken Als we kijken naar de grafiek aan het begin van de meetperiode dan duiken we over twee weken nadrukkelijk de winterdip in. De vraag is natuurlijk hoe sterk de dip dit jaar zal zijn. En nog veel belangrijker; hoe sterk wordt het herstel in 2010. Want het was pas in begin 2009 dat de recessie zich echt begon af te tekenen in de vacature aantallen.

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de
cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een antwoord

1 Comment