Gereutel van een ‘expert’ in online recruitment

help2 De titel Vacatures: “Winst van niche sites geeft uitgevers hoop” geeft je als lezer het idee dat hier een quote wordt gegeven op basis van een interview met een uitgever. Niets blijkt minder waar.

Het betreffende artikel is gebaseerd op ‘onderzoek’ van de schrijver, Remko Zuiderwijk. Waarbij hij minder dan een jaar geleden is begonnen met het bijhouden van het aantal vacatures op een vijftal vacaturesites.

Dit ‘onderzoek’ was gericht op zijn aanname dat de recessie, en de daaraan gekoppelde budgetkrimp, bedrijven naar de niche sites zou drijven. Daar krijg je tenslotte meer waar voor je geld.

Inderdaad, een bijzondere aanname, maar het is een vrij land. Wat volgt is echter droeviger, want op basis van een zeer beperkte lijst sites probeert Zuiderwijk zijn aanname te onderbouwen. En dat leidt tot een lachwekkend artikel en dito conclusie.

Zuiderwijk heeft Intermediair, Werk.nl, Nationale Vacaturebank, Binnenlands Bestuur en Betabanen.nl gevolgd. Zijn 1e meting is gedaan op week 52 van 2008. De laatste in week 48 (deze week). En dat geeft het volgende rijtje cijfers:

Cijfers Zuiderwijk

Deze schamele rij getallen ontlokken Zuiderwijk de volgende bespiegelingen:

Sinds de laatste meting, bijna drie maanden geleden, zijn het echter de niche sites die groene plusjes noteren. Met een toename van ca. 20% en 35 % zijn zij (ogenschijnlijk) aan de betere hand. Nationale Vacaturebank heeft ‘maar’ een dikke procent verloren, terwijl Werk.nl en Intermediair een verliezen noteerden van respectievelijk 22% en 8%.

Waarom Intermediair niet als een niche site wordt beoordeeld is voor mij een raadsel, maar dat terzijde. Er zijn veel grotere blunders te constateren.

Want op basis van een zeer onregelmatige meting van individuele sites wordt dus geconstateerd dat niche sites (ogenschijnlijk) aan de betere hand zijn. Da’s knap. En vreemd.

Want als je op basis van een zeer uitgebreide dataset (JobFeed)  kijkt naar de echte ontwikkeling van de vacaturemarkt ontstaat er een totaal ander beeld. Een voorbeeld:

De nichesite Binnenlands Bestuur richt zich op vacatures binnen het functiegebied Beleid en bestuur. Laten we eens kijken naar de ontwikkeling van het vacaturevolume van dit functiegebied:

Vacatures Beleid en Bestuur Voortschrijdend jaarvolume vacatures Beleid en bestuur
week 1 – 52 (2008) t/m week 48 (2008) – week 47 (2009)

Oftewel, eind 2008 was het volume aan vacatures gelijk aan het vacaturevolume op dit moment. Maar de site Binnenlands Bestuur heeft 62% minder vacatures! Oftewel, deze niche site doet het bijzonder slecht in vergelijking tot de ontwikkeling van het vacaturevolume

Maar hoe zit het dan met het totale vacaturevolume? Nou, zo:

Vacatures overall Voortschrijdend jaarvolume totaalaanbod vacatures 
week 1 – 52 (2008) t/m week 48 (2008) – week 47 (2009)

Algemene vacaturesites moeten dus een dalend volume laten zien. En zowel Nationale Vacaturebank als Werk.nl doen dat; overigens in zeer wisselende percentages. Waarbij met name Nationale Vacaturebank zich ten opzichte van bovenstaande trend zeer kranig weet te weren. En daarmee dus juist boven verwachting presteert.

Oftewel, de bizarre conlusie van Zuiderwijk klopt van geen kant.

Zuiderwijk sluit nog af met deze bespiegeling:

[…] als bedrijven weer op zoek gaan naar nieuw personeel is de vraag vooral waar zij hun geld gaan uitgeven. Is dat (wederom) bij de algemene jobboards, of zijn zij na de crisis meer gericht op de waarde van hun P&O investeringen?

Als je deze vraag met Ja beantwoord betekent het op basis van de werkelijke resultaten dat bedrijven dus naar de algememe vacaturesites trekken, en zeker niet naar de niche sites. 

Maar een dergelijke conclusie zou veel te kort door de bocht zijn, hoewel het onderzoek van Zuiderwijk nog veel korter door de bocht gaat waardoor het wrak omgekeerd in de berm tot stilstand komt. Wat een onzin.

Het moge geen verbazing wekken dat Zuiderwijk tot zijn conclusie komt op een weblog voor uitgevers, genaamd Publishr. Waar hij ook nog weet te vermelden dat hij ondermeer expert in online recruitment is. Goed om te weten…

Geef een antwoord

7 Comments