Volkskrant Banen gaat vallen?

Christian van Thillo Van Thillo, baas van De Persgroep, laat een Belgische wind bij de verschillende Nederlandse krantentitels waaien. En dat veroorzaakt de nodige onrust, want banenverlies en scheiding van print en internet lijken nu onvermijdelijk.

Hiermee maakt Van Thillo zijn faam als harde saneerder waar. De stuur- en werkgroepen die tot deze conclusies komen hebben slechts de schijn van democratie mee; verder is het de patron die beslist. Naar goed Belgisch gebruik.

De meest opmerkelijke keuze is de scheiding van print- en internet redacties. Interessant. Want daarmee lijken de printredacties als loss leaders te worden neergezet. Of misschien zelfs wel als sterfhuisconstructies.

Tegelijkertijd lijken de internet redacties evenmin aan kaalslag te ontkomen, want Van Thillo vindt de huidige redacties peperduur waar geen cent mee wordt verdiend. Nee, dit is wat Van Thillo voor ogen staat:

Hij wil zijn eigen Belgische model introduceren. Een commerciëlere site, die losstaat van de kranten, waar wordt samengewerkt en berichten worden doorgesluisd. Ook is Van Thillo wars van dure filmpjes („slechte televisie is er al genoeg”) en ziet hij de site liever bewerkt worden door goedkope jongeren

In Belgie wordt hiermee winst gemaakt. En wie winst maakt heeft gelijk. Zeker in dit marktsegment, waar slagaderlijke bloedingen aan de orde van de dag zijn.

Geheel naar Nederlands gebruik zijn de hoofdredeacteuren van de getroffen kranten het hier volledig mee oneens. En dus is er weer eens een gezellige wedstrijd Nederland – Belgie aan de gang. Al denk ik dat ik wel weet wie gaat winnen.

En die winnaar is en passant ook van plan om de papieren versie van VK Banen te laten verdwijnen. Een blad dat blijkbaar nog nooit met zwarte cijfers had gedraaid.

Volgende week (7 december) wordt het personeel geinformeerd over de toekomstplannen. Ik ben benieuwd…

Geef een antwoord

8 Comments