De arbeidsmarkt volgens Gallup

Gallup is een bekend Amerikaans onderzoeksbureau, een soort grote Maurice de Hond. En het blijkt dat ze ook vrijwel continu onderzoek doen naar de stand van de Amerikaanse arbeidsmarkt, met onder meer volgend resultaat:

 Gallup: US Job Market Conditions by region, November 20099 Gallup: US Job Market Conditions by region, November 20099

De kaart op zich zegt niet al teveel, maar in combinatie met onderstaande grafiek wordt het wel zeer duidelijk:

Gallup: US Job market, three day rolling average

Gallup: US Job market, three day rolling average

Deze grafiek laat zien hoe de percentages Hiring en Letting go zich in de tijd hebben ontwikkeld. Waarbij het percentage Hiring vanaf het begin van de grafiek tot en met april 2009 een daling laat zien terwijl het percentage Letting go een exact omgekeerde trend laat zien.

Vanaf mei 2009 is er sprake van gelijke percentages Hiring en Letting go, hoewel zo langzamerhand Hiring heel licht lijkt te groeien.

Deze getallen zijn gebaseerd op consumentenonderzoek. Het zijn dus geen officiele cijfers en zeggen feitelijk niets over de aantal banen die erbij komen danwel verdwijnen. Maar als trend is er natuurlijk wel een beeld van de arbeidsmarkt uit te destilleren.

En dat beeld ziet er nog altijd zeer ongunstig uit. Het lijkt me nog veel te vroeg om te spreken van enig herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt. En daar zitten we in Nederland toch echt wel op te wachten.

Geef een antwoord

1 Comment