Vacatures per regio: winterslaap

VacaturemonitorWas er verleden week nog geen sprake van de jaarlijkse Kerstdip, deze week is die in volle hevigheid losgebarsten. De aantallen vacatures zijn sterk gedaald. En dat was natuurlijk te verwachten. De komende weken zullen verdere dalingen te zien geven.

Tijdens deze ‘winterslaap’ kruipen de resultaten van dit jaar en vorig jaar naar elkaar toe. Ook dat is gebruikelijk. Maar het blijft zorgwekkend dat Oost-Nederland nog altijd ver achter blijft bij de resultaten van 2008.

Dit is de grafiek voor de afgelopen drie weken:

 Vacatures per regio: week 48 - 50 Vacatures per regio: week 48 – 50

In vergelijking met vorgie week zijn dit de resultaten:

  • Zuid: -0,2%
  • West: -0,3%
  • Oost: -0,2%
  • Noord: -0,1%

Alles zakt in, maar dat gebeurt ook met de cijfers van vorig jaar. Waardoor Noord-Nederland zich wel heel sterk laat zien in vergelijking met 2008. En Zuid-Nederland bijna gelijk staat met vorig jaar. Eigenlijk blijft Oost-Nederland als enige ernstig achter. Wat is daar toch aan de hand?

Over het afgelopen jaar ziet het er zo uit: 

Vacatures per regio: afgelopen 52 weken Vacatures per regio: afgelopen 52 weken

Tja, er is niet veel te melden. De lijntjes duiken omlaag. Op weg naar de ‘trog’ die we met het nieuwe jaar traditioneel induiken. Het wordt pas spannend als we er aan de andere kant weer uitklimmen. Want dan is de grote vraag: Gaan we tekenen van herstel zien of blijven we doormodderen, zoals in 2009?

Laten we vooral niet denken dat een nieuw jaar op magische wijze banengroei zal tonen. Zo werkt het eenvoudigweg niet. Er zijn positieve signalen, maar er zijn ook meer dan voldoende negatieve signalen. Voorzichtigheid is geboden.

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de
cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een antwoord

1 Comment