CBS: werkloosheid naar 5,2%

Logotype CBS Volgens het CBS is na enkele maanden van stilstand in de afgelopen drie maanden de werkloosheid weer verder gegroeid:

De voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode september-november 2009 uit op 412 duizend personen.

En dat is 9.000 meer dan in de vorige driemaandsperiode. Daarmee stijgt het werkloosheidspercentage naar 5,2%.

Dat ziet er dus zo uit:

 CBS: Werkloosheid okt-dec 2008 t/m sept-nov 2009

CBS: Werkloosheid okt-dec 2008 t/m sept-nov 2009

De groei van de werkloosheid zet dus nog altijd door. Maar hoe staat het met de voorspelling van het CPB dat de gemiddelde werkloosheid op 5% uit gaat komen?

Werkloosheid over 2009
Over de afgelopen 12 driemaandsperiodes is de gemiddelde werkloosheid volgens CBS 4,6%. Dat is dus nog aanzienlijk lager dan die prognose van het CPB. Maar gaan we uiteindelijk op die 5% uitkomen? Een kleine berekening laat een waarschijnlijk scenario zien.

Als we de gemiddelde groei in werkloosheid over de afgelopen driemaandsperiodes extrapoleren, dan zie het er voor de komende periodes als volgt uit:

  Werkloosheid CBS en prognose voor komende 2 driemaandsperiodes  Werkloosheid CBS en prognose voor komende 2 driemaandsperiodes

Over 2009 komt de gemiddelde werkloosheid dan uit op 4,9%. Dus alsnog lager dan het CPB. Alleen als de groei van de werkloosheid nog aanzienlijk versnelt zou over 2009 een gemiddelde werkloosheid van 5% kunnen worden bereikt. En die versnelling lijkt niet het meest waarschijnlijke scenario.

Dus zelfs als een jaar bijna voorbij lijkt het CPB geen correcte voorspelling over de stand van de werkloosheid te kunnen doen. En dat is toch echt te droevig voor woorden…

Geef een antwoord

2 Comments