ABU: een onvervalst bloedbad

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 12 (week 45 – 48) van dit jaar. En de cijfers zijn veel slechter dan ik had verwacht. En dat voor een early warning indicator voor hoe de economie zich gaat ontwikkelen…:

Het totaal aantal uren in periode 12 (week 45 – 48) daalde met 21% en de uitzendomzet nam ook af met 21% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het resultaat is met name zo slecht omdat periode 12 van 2008 al zeer slecht was (-12%%) ten opzichte van dezelfde periode over 2007. Oftewel, twee jaar achtereen een daling in dubbele cijfers!

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de eerste elf periodes (week 1 t/m 48) van 2007 t/m 2009 weergegeven:

 Volume uitzenduren Nederland: week 1 – 48 (2007 – 2009) Volume uitzenduren Nederland: week 1 – 48 (2007 – 2009)

De uitzendbranche kan in de VS dan aan het groeien zijn; in Nederland is er uitsluitend krimp te melden. En dat betekent, zoals al eerder voorspeld, een gruwelijk, gruwelijk slecht 4e kwartaal.

Overigens is het beeld extra schokkend als je de ontwikkeling van het aantal uitzenduren in beeld brengt op basis van het voorschrijdend jaargemiddelde: 

Voortschrijdend jaargemiddelde uitzendvolume  (2007 – 2009) Voortschrijdend jaargemiddelde uitzendvolume  (2007 – 2009)

Yep, volgende periode zaken we door de 25% grens. Een krimp van 25% in het volume aan uitzenduren. En dat niet alleen; ook het tarief per uur is gekrompen. Dat zijn dus dubbele klappen voor de uitzendbranche.

Uitzenders happen naar adem. En snakken naar echte signalen dat de economie weer aantrekt. Want op basis van deze cijfers is overduidelijk dat er nog helemaal niets in onze economie aan het verbeteren is. Ondanks al het gereutel in krant, op TV en op de radio.

Geef een antwoord

1 Comment