Jongeren zijn zeker over hun kansen op de arbeidsmarkt

Ondanks de economisch mindere tijden (alhoewel, merkt iemand daar wat van als je nu een beenhammetje probeert te kopen in een willekeurige supermarkt?) maken weinig jongeren zich druk over het vinden van een leuke baan. Zij hebben vertrouwen in hun eigen capaciteiten en hun kansen op de arbeidsmarkt, maar zijn wel onzeker over hun uiterlijk.” Dat blijkt uit onderzoek over zekerheid onder jongeren uitgevoerd door Try Out Jongerenmarketing en Intomart GfK in opdracht van jongerenverzekering ZEKUR van Univé.

Lager opgeleiden voelen zich meer zeker (30,6%) over hun uiterlijk dan hoger opgeleiden (10,8%) en hebben daarnaast beduidend minder last van onzekerheid rond het gekozen carrière‐ of studiepad dan hoogopgeleide jongeren (ruim 26%). Verder is het opvallend dat in deze tijd van economische crisis weinig jongeren (11,6%) zich druk lijken te maken of ze een leuke baan kunnen vinden.

Is dat naïviteit, realisme of jeugdige bravoure? Ik denk dat je die tweede optie kan wegstrepen tegen het volgende: Jongeren worden het meest onzeker wanneer er tactloze kritiek op hen wordt afgevuurd of wanneer ze een presentatie moeten geven. Met name vrouwen en hoger opgeleiden worden onzeker van tactloze kritieken. Getuigd van weinig realiteitszin, niet?

Wat overigens alleen maar te loven is. Realisme maakt de tijden er niet vrolijker op.

Voor het onderzoek zijn ruim 500 jongeren in de leeftijd van 18 tot 32 jaar ‘ondervraagd’.

Geef een antwoord

1 Comment