Vacatures per regio: rustig einde

Vacaturemonitor Afgelopen week heeft dan uiteindelijk de lang verwachte Kerststilte gebracht. Het aantal vacatures per regio droogde behoorlijk op, geheel volgens verwachting natuurlijk. En de laatste week van het jaar zal ongetwijfeld extreem rustig worden.

We zijn bijna aan het eind van een veelbewogen jaar gekomen. Een jaar waarin de vacsturevolumes drastisch zijn gekrompen. Het begin van 2010 zal naar verwachting geen ander beeld laten zien, op herstel moeten we nog wat langer wachten.

Dit is de grafiek voor de afgelopen drie weken:

 Vacatures per regio: week 50 – 52 Vacatures per regio: week 50 – 52

In vergelijking met vorige week zijn dit de resultaten:

  • Zuid: –0,4%
  • West: –0,7%
  • Oost: -0,5%
  • Noord: -0,3%

Nu zakt alles in, maar de schade in vergelijking met vorig jaar valt nog altijd enorm mee. West-Nederland staat weer gelijk met vorig jaar en ook Zui- en Oost-Nederland zitten bijna op gelijke hoogte. Onze kleinste regio (Noord-Nederland) blijft nog altijd duidelijk voor op de resultaten van vorig jaar. Helemaal goed!

Over het afgelopen jaar ziet het er zo uit: 

 Vacatures per regio: afgelopen 52 weken Vacatures per regio: afgelopen 52 weken

In tegenstelling tot mijn verwachting van vorige week is de Kerstdip dus nog niet begonnen. Met uitzondering van Zuid-Nederland dan wel te verstaan. De andere regio’s houden dapper stand. En dat is zeker opvallend te noemen.

Maar eens zal het volume moeten dalen, want ook werkgevers houden Kerstvakantie. Niets mee mis, zeker niet na een rampjaar als 2009. De vraag is alleen of volgende week de lijntjes serieus gaan duiken. Want ik durf het niet te voorspellen.

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de
cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een antwoord

1 Comment