De redding van onze democratie

image Het is zover; het Stimuleringsfonds voor de pers is geboren. Een onzinnige poging om deze stervende bedrijfstak kunstmatig in leven te houden. In het belang van de democratie, zoals minister Plasterk eind september beweerde. Lachwekkend, maar wel serieus bedoeld!

Dit Stimuleringsfonds is een direct uitvloeisel van het rapport De volgende editie wat onder leiding van Eelco Brinkman tot stand was gekomen. Waarin onder meer een belasting op Internet werd voorgesteld…

Terwijl gezonde bedrijven niet in staat zijn onder normale voorwaarden een lening bij een bank af te sluiten, pompt de Nederlandse staat EUR 8 miljoen in een bedrijfstak die bij herhaling heeft aangetoond niet langer van deze tijd te zijn. Een onvervalste verspilling van belastinggeld en pure concurrentievervalsing.

Concurrentievervalsing omdat het Stimuleringsfonds prioriteit [zal] geven aan projecten, waarbij een of meer (uitgevers van) printmedia betrokken zijn. Wat een nonsens! Dus alles wat binnen het domein van de media in de afgelopen jaren wel voor vernieuwing heeft gezorgd wordt hiermee uitgesloten?

Formeel niet; tenslotte is deze ‘disclaimer’ aanwezig: De regeling is bedoeld om innovatie in de persbedrijfstak te stimuleren en daarmee vooral bestemd voor (uitgevers van) gedrukte media, maar beperkt zich daartoe niet. Helaas zal de praktijk uitwijzen dat alleen de dinosauriers in de mediawereld de subsidie hebben weten de bemachtigen.

Nadat ik had besloten om ook voor RecruitmentMatters maar eens een subsidieaanvraag in te dienen bleek de site zowel in Firefox als in Internet Explorer niet in staat om het benodigde projectformulier op te hoesten. Dat is weer een geruststelling. Want zonder projectformulier kan geen aanvraag worden ingediend. Zelfs niet door een printuitgever. Hoewel… ook daar zal wel weer een achterdeurtje voor zijn. Want onze democratie staat tenslotte op het spel…

Geef een antwoord

21 Comments
 • Simon Hartevelt
  says:

  @Rick,
  Je kan het vast goed hebben, al die dikmakers. Denk je er wel om dat het nieuwjaar is en je geacht wordt goede voornemens te hebben?

 • Rick van Dijk
  says:

  @Simon: Hij is niet alleen ongenuanceerd, hij debiteert ook flagrante onjuistheden en halve waarheden en speelt ook op de persoon.
  En dan nu de nuance: ja, hij heeft ook een punt: ik hoop ook dat de innovatieregeling meer oplevert dan ‘rearranging deckchairs on the Titanic’.  En daarom wijs ik er juist op dat de regeling openstaat voor alle innovatieve journalistieke projecten, maar nu ga ik in herhaling vallen…
  Genoeg hierover. Tijd voor een wijntje en een stukje kaas (ik weet het, ook erg dikmakend).

 • Simon Hartevelt
  says:

  @Rick
  Ik zeg níet dat Marc geen punt heeft. Hij is alleen wat weinig genuanceerd, net als jij overigens in je laatste commentaar. Cup-a-soup is overigens bijzonder dikmakend!

 • Simon Hartevelt
  says:

  @Marc
  Er zit zeker waarheid in wat je schrijft. Dat bestrijd ik niet. Maar…ten opzichte van de meer vakinhoudelijke kennis van een blogger staat dat hij meestal alleen over zijn eigen interessegebied schrijft. Als ik aan journalisten denk, dan denk ik aan Woodward en Bernstein, of aan mensen die zich bezighouden met écht nieuws. Ik denk dat (ten opzichte van de de door mij aangehaalde roddelbladen) daar de belangrijkste valkuil zit. Wie moet dat verslaan als er geen voldoende funding meer voor is? Televisie is toch vaak weinig diepgaand. Internet is er te snel voor. Moeten we het aan de Reuters van deze wereld overlaten? Misschien is het al wel langer “dood” dan ik denk, en wordt serieuze journalistiek ook al lang niet meer bedreven bij de schrijvende pers. Maar toch…meer in het algemeen zou ik het jammer vinden als alles “plat” wordt. Korte berichtjes, weinig diepgang want weinig aandacht bij de snel lezende internetter. Waar is de heldenrol van de journalistiek gebleven? Dat is toch onderdeel van veel films en (gedrukte) boeken geweest de afgelopen decennia. En wat ik dus ook een probleem vindt van bloggers (in het algemeen), is dat ze (zoals jij ook) zo vaak dingen schrijven onder het mom van “mening” die feitelijk onwaar zijn en niet worden gerectificeerd. Ik heb zelf het gevoel dat er bij bijv. landelijke dagbladen en print zoals elsevier etc. meer controle is op wat er wordt opgeschreven. De journalist en zijn redacteur nemen zichzelf toch wat serieuzer, waardoor er enige controle is op het schrijven van beschadigende teksten, cq. onwaarheid. Niet dat dat altijd lukt, maar het is een wezenlijk verschil of je vooraf probeert je bronnen te controleren, of gewoon iets opschrijft en het daarna zonder rectificatie verwijdert als je daartoe gedwongen wordt.
  Daarom ook mijn voorstel om eens een soort van “united bloggers” op te zetten. Dan kan die “beroepsgroep” eens gaan werken aan iets van beroepsethiek. Toegankelijkheid is één, de daaraan ontleende verantwoordelijkheid is niet voor een ieder te dragen.

 • Michael Jansen
  says:

  Geruime tijd lees ik de artikelen van Marc en van een aantal andere bloggers, en ik moet constateren dat de inhoudelijke kant waardevoller is dan menigeen  artikel van welke krant dan ook. De printmedia heeft niets te maken met  journalistieke professionaliteit, omdat 99% van het nieuws overgenomen wordt van de grote persburo’s. Als het tijd is om te gaan moet je gewoon gaan net als de stoomtrein.
  Marc ik lees graag je blog en hecht meer waarde aan een inspirerend artikel dan aan een artikel van een persburo als bladvulling.
   

 • Rick van Dijk
  says:

  @Simon: ik vrees dat je gelijk hebt. Ik heb voor iedereen een open oor, ook voor gefrustreerde betweters als Marc, maar ik merk dat het weinig zin heeft.
  Tis al weer bijna vier uur! Tijd voor een cup-a-soup. Vooral die erwtensoep is erg lekker, neem ‘m elke dag…

 • Peer Goudsmit
  says:

  Opmerkelijk: “Het oudste dagblad van Nederland verschijnt vanaf 1 juli 2009 alleen nog online. De Nederlandse invulling is puur digitaal, waar veel andere landen een mengvorm kiezen van papier en digitaal.”

  Rara, om welke krant gaat dat ……….. De Staatscourant.
  Toch gek dat de overheid/minister voor eigen publicaties print al heeft laten vallen.

 • Marc Drees
  says:

  @Simon:
  Een bedrijfstak ondersteunen die op geen enkele manier blijk heeft gegeven zichzelf op eigen kracht te kunnen redden is zinloos. Advertentie inkomsten zullen massaal blijven wegstromen naar Internet en daarmee is zelfs een bedrag van EUR 8 miljoen een druppel op de gloeiende plaat.
  Overigens is het een illusie te denken dat  de omzetten zoals ooit door printmedia werden gemaakt nog terug zullen komen. Serieuze journalistiek zal zich op een andere manier moeten financieren dan via advertenties.
  En als we het over goedwillende amateurs hebben dan is de gemiddelde journalist natuurlijk de meest toepasselijke entiteit om dit predikaat te dragen. Tenslotte is schrijven weliswaar zijn/haar beroep; maar inhoudelijke kennis meestal zijn/haar gebrek. Oftewel, de inhoudelijke kwaliteit van de informatie is in het algemeen van een MAVO-3 niveau. Goed voor de een vluchtige primer, te beperkt voor de geinteresseerde/goed geinformeerde lezer.
  Journalisten die zich op dit moment tot het printvak beperken zijn zonder enige twijfel dinosauriers. Indien kort op de pensioengerechtigde leeftijd; niets mee mis. Onder de 40 jaar? Tijd voor een ferme opfriscursus of een enkeltje UWV WERKbedrijf. Of werken voor een roddelblad. Want daar schijnen de oplages te stijgen. Maar of dat nou serieuze journalistiek is…?

 • Marc Drees
  says:

  @Rick:
  Ben je nou werkelijk zo dom of doe je maar alsof? Er is sprake van een voorkeursbehandeling van printmedia. Er is dus geen sprake van gelijktijdigheid! Ik heb nog wel een woordenboek en een encyclopedie in de aanbieding als je moeite hebt de betekenis van woorden goed te doorgronden.

 • Simon Hartevelt
  says:

  Het is natuurlijk wel zo dat de meeste betáálde journalistiek nog steeds plaatsvind bij de gedrukte pers. Ook daar werken jonge, innovatieve mensen. En ik denk niet dat ze “dinosauriërs” zijn, louter vanwege het feit dat ze bij printed media werken. Ik begrijp derhalve wel dat er wat gedaan wordt om die bedrijfstak overeind te houden. Gewoon omdat de bedrijfstak mensen van werk voorziet en het derhalve zin heeft om er opleidingen voor te onderhouden.
  Persoonlijk zou ik het een gemis vinden wanneer de enige schrijvende media louter uit bloggers (lees goedwillende amateurs) zou bestaan. Om serieuze journalistiek te bedrijven moet geld gemaakt worden. En volgens mij is er nog geen goed businessmodel voor het verdienen van tenminste zoveel geld als nu in print verdiend word, puur op basis van internet-journalistiek.
  Wat ik ook een beetje mis, ik zie heel veel percentages die zouden moeten aantonen dat print dood is. Maar hoewel de trend in procenten dalend is, word er nog steeds een enorme hoeveelheid geld omgezet in die bedrijfstak.
  Bovendien ben ik bang dat “trends” zich vooral binnen een bepaald deel van de bevolking ontwikkelen. Ik ben er zeker van dat de familie Tokkie gewoon nog de Story en Privé koopt. Bij de Albert Heijn of voor mijn part bij de sigarenboer.
  Die trend geeft kennelijk ook aanleiding voor mensen als Marc, om te denken dat ze een serieuze gesprekspartner zouden moeten zijn in dergelijke denktanks. Hoewel ik het hem van harte gun, en er zeker mindere goden onder de bloggers zijn, vertegenwoordigt Marc niet meer dan mogelijk 10.000 incidentele bezoekers en een handjevol trouwe lezers op een internet blog zónder redactie en zónder enige vorm van officiele redactionele verantwoordelijkheid (kort: hij kan schrijven wat hij wil, en neemt daar maar matig de verantwoordelijkheid voor, zoals veel bloggers).
  Oneerbiedig zou je dat “journalistiek van de koude grond” kunnen noemen. Daar is niets mis mee, maar het zou zich niet moeten laten vergelijken met mensen die journalistiek zijn opgeleid, georganiseerd, geredigeerd en met budgetten om ook in Afghanistan te schrijven over het nut van recruitment.
  @Rick
  Je hebt kennelijk iets met die stichting van doen. Het zou je ook wel sieren als je de uitnodiging die Marc zich probeert te verschaffen gewoon op argumenten zoals bovenstaand zou afwijzen in plaats van hem direct uit te nodigen. Ik ken nog wel een stuk of 1000 bloggers die daar dan óók voor in aanmerking zouden komen. Mijn voorstel zou zijn, laat die mensen zich eerst maar eens verenigen, en laat die vereniging vervolgens een paar mensen afvaardigen. Zo gebeurt het in de echte wereld ook.

 • Marc Drees
  says:

  @Rick:
  Wat een intelligente vergelijking…
  Hier gaat het om een gelimiteerde hoeveeleid geld waarbij printmedia prioriteit hebben. Oftewel, om de vergelijking door te trekken, de kans is ruim aanwezig dat de printmedia alle soep hebben opgegeten voordat andere liefhebbers aan de beurt zijn.

 • Peer Goudsmit
  says:

  Hoe noem je zoiets ook al weer: “Print en innovatieve media”, dat lijkt me paradoxaal 😉
  Maar @marc, ik heb net een pagina van je site gedrukt en derhalve ben jij nu ook printmedia. Succes met je aanvraag. Ik neem aan dat we het proces op de voet kunnen volgen (via innovatieve media dan).

 • Rick van Dijk
  says:

  Natuurlijk kan dat. Maar eerst: we zijn geen stichting, we bestaan al sinds 1974 en het geld voor de innovatieregeling is afkomstig uit de etherreclame-opbrengsten (en directeur ben ik ook nog niet). Dan: de regeling staat open voor alle innovatieve journalistieke projecten. Lees de regeling er maar op na.

 • Thomas Waldman
  says:

  Wat een belachelijk innitiatief. Had nooit gedacht dat het zo ver zou komen!
  @Rick van Dijk, zie dat je directeur van de stichting bent. Kun je ingaan op de mogelijkheid voor online pers innitiatieven om hier deel aan te nemen?