Positieve discriminatie 101 met de PvdA

Amsterdam is het centrum van de wereld! Ik hou van mijn stad, maar soms,… De stad gaat al een paar jaar gebukt onder een college dat alles wat Amsterdam mooi en vrij maakt afstraft.  Regeltjes, subsidies, commisies en algemene betuttelingen van een bestuur dat denkt dat we zelf niet weten hoe we moeten leven. Vandaag toont de PvdA, gesteund door Groenlinks, zich maar weer eens ver verwijderd van de realiteit met dit prachtige staaltje positieve discriminatie.“Collegepartijen PvdA en GroenLinks willen dat de gemeente Amsterdam een scherp voorkeursbeleid voor etnische minderheden invoert, waarbij hogere functies in het ambtelijk apparaat alleen voor niet-westerse allochtonen beschikbaar zijn. De gemeente wil voor eind 2010 27 procent allochtonen in dienst hebben. Dat is nu ruim 21.” (www.parool.nl 7-1-2010)

Diversiteitsbeleid is een hot topic in recruitment land, een topic waar ik nog eens heel uitgebreid wil bloggen. Want over de effectiviteit van actief beleid valt flink te discussieren. De PvdA doen er samen met Groenlinks een schepje boven op. Hier gaat het niet om diversiteit, hier gaat het over voorkeursbehandeling! Iedere hoge positie moet exclusief beschikbaar komen voor een niet westerse allochtonen. Daar zit je dan mooi als Spaanse allochtoon. Tel je nog niet mee…

Naast het feit dat het natuurlijk je reinste discriminatie is, is de wens 27% van het personeels bestand te halen volledig uit de lucht gegrepen. Zeker als je in acht neemt dat volgens het CBS slechts 23% van de totale bevolking allochtoon is in het derde kwartaal van vorig jaar. Maar 11% van de totale beroepsbevolking is van niet westerse afkomst. Je zit dus als gemeente met de huidige 21% dik boven de arbeidsmarkt. Ik hoop dat de motie er niet doorkomt, straks moet ik nog naar 010 verhuizen,…

Het beste diversiteitsbeleid blijft mijns inziens nog altijd: De beste man danwel vrouw, bruin, geel, wit of blauw zonder vooroordeel op de beste plek.

Geef een antwoord

12 Comments
 • Anna
  says:

  @ Dhr/Mw Jansen: De advertentie kwetst inderdaad twee groepen tegelijkertijd.
  1. De buitenlandse studenten die inderdaad kunnen denken dat er anders geen plek voor ze is. Dat insinueert deze advertentie immers.
  2. De Nederlandse studenten die zich nu buitengesloten voelen om in aanmerking te komen voor dit prachtige baantje!
  Kortom niemand heeft behoefte aan positieve discriminatie. Op dergelijke wijze PLAATS je allochtonen juist in een achterstandspositie en gaan ze zich vanzelf achtergesteld voelen! 

 • B. Jansen
  says:

  @ everybody; Trouwens wie heeft er ooit mensen geplaatst in wat meer gelovige en conservatieve regio’s in NL. Daar kom je echt niet door met je goede instelling!

  Meerdere keren meegemaakt dat gewoon gezegd word; blauwe ogen, blond haar maar geen duitser!

  Sorry, deze bedrijven zijn bij mij uit het systeem gedonderd!!! 

  Wat vinden jullie?

 • B. Jansen
  says:

  @ anna, ik vind de advertentie zwaar beledigend!
  Omdat we subsidie hebben voor 10 allochtonen. Dus anders hebben we geen plek? begrijp je mijn bedoeling..

 • Anna
  says:

  De Vrije Universiteit van Amsterdam brengt het al in de praktijk:
  * GEZOCHT: TALENTVOLLE ALLOCHTONE STUDENT-ASSISTENT ONDERZOEK
  De VU heeft een subsidie ontvangen van het Sociaal Fonds voor de Kennissector (SoFoKleS) voor het Programma Studentassistenten Onderzoek. Met de ontvangen subsidie kan de VU vanaf september 2010 tien allochtone bachelorstudenten als student-assistent aanstellen. Lijkt het je wat om onderzoekservaring op te doen in je eigen vakgebied? Meld je dan aan! Meer informatie lees je op: http://www.rechten.vu.nl/student-assistent-onderzoek
   

 • Thomas Waldman
  says:

  @Jonathan Als je politiek in de zin van voorkeur bedoeld dan wil ik dat meteen weerleggen. Of het nu PvdA, VVD, SP of wie dan ook was geweest was het commentaar het zelfde geweest.
  Los van de politieke achtergrond van de innitiator vind ik dit een wereldvreemd voorstel. Tuurlijk, mijn utopie is niet haalbaar, maar dit is discriminatie. Niet alleen jegens autochtonen maar ook jegens westerse allochtonen.
  Dit voorstel houdt het probleem alleen maar in stand en garandeert geenszins het beste talent op de beste plaats.

 • Jonathan
  says:

  @Jack, de keuze tussen positieve democratie en een meritocratie ís een ideologische. Het is niet zo dat de één gemakshalve kan worden weggezet als een dwaling en dat de ander als een wundermiddel kan worden gezien. Vele (politicologische, antropologische en sociologische) onderzoeken hebben al laten zien dat er geen zwart/wit oplossingen zijn voor dit soort, in cultuur verankerde, problemen
  En wat ik jammer vind aan de postings is dat het zo duidelijk gekleurd is. Daar heb geen probleem mee, alleen vind ik het als bezoeker op zoek naar wat objectievere informatie geen vooruitgang. Maar je hebt gelijk, ik hoef ze niet te lezen :).

 • Jack
  says:

  @Jonathan Het staat toch niet voor niets in de rubrieken ‘Beleid’ en ‘Nationaal’? Als politieke beschouwingen over diversiteit niet je ding zijn, denk ik dat je deze rubrieken beter kun mijden. Toch zie IK de relevantie van het artikel wel in: men lijkt op steeds meer vlakken door te slaan in hun ideologische beelden van ‘afspiegeling van de samenleving’, terwijl er te weinig wordt gekeken naar de kwaliteiten. En dat geldt (helaas) niet alleen voor de gemeente Amsterdam…

 • Jonathan
  says:

  Jammer dat er op dit blog steeds meer politiek wordt bedreven. Ik kom als bezoeker (en ik praat alleen voor mijzelf) niet om meningen te lezen over vermeende verkwisting van belastinggeld of een ideologisch getint stuk over positieve discriminatie…

 • Paul M. Smit
  says:

  “Het beste diversiteitsbeleid blijft mijns inziens nog altijd: De beste man danwel vrouw, bruin, geel, wit of blauw zonder vooroordeel op de beste plek.”
  Dat is utopisch gezien inderdaad de beste manier. Dat werkt echter alleen als je voldoende diversiteit in je organisatie hebt om ervoor te zorgen dat we niet vanwege ons gevoel automatisch kiezen voor de blanke man. Een restrictie zoals voorgenomen door de PvdA, zorgt ervoor dat men tenminste hard op zoek gaat naar een kandidaat, in plaats van te kiezen voor die gezellige kandidaat die we kennen uit de jaarclub.
  De stelling die ingenomen wordt is in het voordeel van de WASP-man en niet in het voordeel van de minderheden in de arbeidsmarkt.