Unique moet nog veel leren

imageUnique is een uitzendbureau. En Unique heeft op haar site een poll. Die hiernaast te zien is. Niets aan de hand.

Tot Unique op basis van de resultaten van die poll besluit om een persbericht uit te geven. Want dan gaat het helemaal fout.

Het begint al met de titel: 
2010: hoger salaris belangrijkste doel werknemers.

Hoe komt Unique hierbij? Kent ze alle karakteristieken van de respondenten, zodat ze kan garanderen dat we hier te maken hebben met een dwarsdoorsnede van de Nederlandse beroepsbevolking?

Natuurlijk niet. Unique is een algemene uitzender, dus het zal me weinig verbazen als de respondenten vooral jongeren met een gemiddeld wat lagere opleiding zijn. Niet bepaald de gemiddelde Nederlandse werknemer…

En dan is er nog de gigantische functionele fout in de poll. Want hoewel het een multiple choice vraag is, staat er default al een antwoord ingevuld: Een opleiding volgen.

En dat is me toch dom! Want het betekent dat ik automatisch op deze keuze heb gestemd als ik per ongeluk op de stemknop klik. Met andere woorden, de resultaten van deze poll zijn volstrekt onbetrouwbaar.

Desondanks laat Jeannine Peek, algemeen directeur van Unique/Content zich in het persbericht als volgt uit over dit staaltje gerommel van de bovenste plank: Wel is opmerkelijk dat bijna eenderde aangeeft een opleiding te willen volgen.

Opmerkelijk is het inderdaad; vette kans dat de kwaliteit van de poll hier debet aan is…

Als uitsmijter heeft Peek ook nog een advies aan werkgevers:
In verband met de verwachte tekorten aan gekwalificeerd personeel, mede door de vergrijzing, adviseren wij ondernemers dan ook om deze resultaten ter harte te nemen en de kennis die zij in huis hebben in kaart te brengen

Lachen!

Ik zou Peek/Unique adviseren eerst eens een opleiding te volgen hoe je fatsoenlijk martkonderzoek doet. En nooit meer een poll op de eigen site als basis te nemen voor dit soort persberichten.

Geef een antwoord

3 Comments