Vacatures per regio: nog stiller…

Vacaturemonitor De eerste week van 2010 heeft alweer een forse opleving van het aantal nieuwe vacatures laten zien. Een aankonding van betere tijden? Nee, het is de normale groei na de Kerstdip. Desondanks is het aantal nieuwe vacatures over de afgelopen drie weken op een dieptepunt aangekomen.

Voordat we over betere tijden kunnen spreken zullen de vacature aantallen nog zeer fors moeten groeien. En dat is niet erg waarschijnlijk, gezien de zeer sombere geluiden die uit de VS komen. Maar niets is onmogelijk…

Dit is de grafiek voor de afgelopen drie weken:

Vacatures per regio: week 51 – 1

Vacatures per regio: week 51 – 1

In vergelijking met vorige week zijn dit de resultaten:

  • Zuid: –0,4%
  • West: –0,4%
  • Oost: -0,5%
  • Noord: -0,3%

Een tweede achtereenvolgende week met zeer forse dalingen. Maar daarmee lijkt wel ons dieptepunt te zijn bereikt. De afgelopen week zijn de aantallen nieuwe vacatures alweer flink gegroeid.

Gelukkig blijft Noord-Nederland de resultaten van het voorgaande jaar overtreffen. Weliswaar als enige en kleinste van de 4 regio’s, maar toch. Het wordt de hoogste tijd dat de andere regio’s eens gaan buurten om te zien wat Noord-Nederland nou beter doet!

Over het afgelopen jaar ziet het er zo uit: 

 Vacatures per regio: afgelopen 52 weken

 Vacatures per regio: afgelopen 52 weken

Een dramatisch jaar in beeld op basis van het aantal nieuwe vacatures. Laten we hopen dat we nooit meer een dergelijk plaatje hoeven te aanschouwen. Want ik moet er een traantje van wegpinken. Op, op, op, naar betere tijden!

Achtegrond: Werkloosheid per regio
Als achtergrondinformatie ook nog even de grafiek waarin het percentage werkloosheid per regio en kwartaal is weergegeven:

2006-I - 2008-I

Voor het opstellen van deze grafiek is gebruik gemaakt van de
cijfers van CBS, waarbij voor de omvang van de beroepsbevolking per regio de aantallen uit 2006 zijn gehanteerd.

Verantwoording
CBS indeling die Nederland in een viertal regio’s opdeelt:

  • Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg
  • West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
  • Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland en Flevoland
  • Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drente

Cijfers en ranglijst van nieuwe vacatures zijn gebaseerd op JobFeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een antwoord