Positief ‘economisch’ nieuws… Maar klopt het ook?

Media De media hebben de afgelopen dagen veel aandacht besteed aan positief ‘economisch’ nieuws, zoals Monster’s MEI van december en een Forrester rapport over het herstel van de IT markt.

Beide nieuwsfeiten zijn helaas op weinig gebaseerd, maar dat is niet ongebruikelijk. Zowel massamedia als haar gebruikers lijken liever bewust onbekwaam te blijven dan de inhoud echt op haar merites te beoordelen.

Monster Employment Index
Over de kwaliteit van de Monster Employement Index (MEI) heb ik ondertussen al meer dan voldoende geschreven. Een goede promo-tool voor Monster die gretig wordt overgenomen door kranten. Een index voor de werkgelegenheid, dat is makkelijke copy! Wat maakt het uit of het correct is?

De MEI is niet representatief, maar vooral een beeld van de stand van de intermediaire markt, met een nadruk op uitzenders. Niets meer en niets minder. En de ‘groei’ die wordt rond getoeterd is niet veel anders dan bottom bouncing. Maar ja, dan moet je wel even zoeken en nadenken. Teveel moeite voor media, geen kritisch vermogen bij lezers.

Forrester’s US And Global IT Market Outlook: Q4 2009
Het gejubel over de herstellende IT-markt is wat anders. Dat is gebaseerd op een serieus Forrester rapport wat door de meeste doorvertellers niet eens is gelezen. Tenslotte kost het rapport een lieve duit ($ 1.749), dus we kunnen het wel doen met de samenvatting en het persbericht…

Dat is hetzelfde als zeggen dat je het boek hebt gelezen terwijl je de film hebt gezien. Met andere woorden, je hebt eigenlijk geen idee. Oftewel, je zit je lezers gewoon een beetje te bedriegen. Gebruikelijke praktijk bij traditionele media en natuurlijk ook bij nieuwe media. En ongekend dom.

Want natuurlijk is de boodschap van Forrester gebaseerd op bepaalde aannames. Die wel even uit moeten komen. Wat geen garantie is. Dit zijn de vier belangrijke aannames die door de auteur worden gedaan in relatie tot zijn positieve vooruitzicht voor de IT markt:

  1. Nominal GDP growth moves closer to positive territory
  2. The credit crunch that caused IT capital purchases to plummet eases
  3. The dollar starts to fall again
  4. A new tech innovation cycle kicks into gear

Aannames 1 en 2 zijn wel heel erg roze wolk-achtig en zeker niet zonder twijfel, zeker nu de Amerikaanse economie alweer scheurtjes begint te vertonen. Aanname 3 is een nogal variabel gegeven, en aanname 4 is niets iets waar bedrijven op dit moment heel warm van gaan worden. Oftewel, mooie aannames, maar als ze niet uitkomen dondert de hele voorspelling als een kaartenhuis in elkaar. En daar is een gerede kans op. Een nuancering die ik nergens in de media heb kunnen lezen.

Verder blijken eerdere voorspellingen van Forrester op dit gebied niet erg betrouwbaar. Wat tot de nodige voorzichtigheid zou moeten leiden bij de interpretatie van de voorspellingen bij lezers.

 Forrester: Forecasts for US IT purchases in 2009 and 2010 Forrester: Forecasts for US IT purchases in 2009 and 2010

In de vooruitzichten voor 2009 was Forrester zelfs halverwege het jaar bijzondere optimistisch (-5,1%) in vergelijking met haar huidige voorspelling (-8,2%). Oftewel, Forrester had eigenlijk geen idee. Het acroniem CPB flitst kort door mijn hoofd…

En naarmate 2010 dichterbij komt worden de voorspellingen voor dit jaar ook steeds minder positief. Voor de rest van de wereld maakt Forrester er ook een redelijk potje van; maar dan in omgekeerd richting; eerst negatief en daarna steeds positiever

Hoe het ook zij, Forrester toont aan met haar voorspellingen niet al te goed het sentiment in de markt te kunnen voorspellen. Een nuancering die ik evenmin in de media terug heb kunnen vinden.

Voor de enkeling die daadwerkelijk interesse heeft in de realiteit is dit noodzakelijke achtergrond informatie. Voor de rest: dream on…

Geef een reactie

3 Comments