ABU: een absoluut rampjaar in beeld

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 13 (week 49 – 52) van 2009. En de cijfers zijn ronduit dramatisch te noemen:

Het totaal aantal uren in periode 13 (week 49 – 53) daalde met 23% en de uitzendomzet daalde ook met 23% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dit is een angstaanjagende indicatie voor de resultaten van het 4e kwartaal; in ieder geval voor uitzenders die een groot deel van hun omzet in Nederland realiseren.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2007 t/m 2009 weergegeven:

Volume aan uitzenduren Nederland: 2007 t/m 2009 Volume aan uitzenduren Nederland: 2007 t/m 2009

Dit is niets anders dan een dubbele slagaderlijke bloeding. Voor diegenen die niet goed zijn in het lezen van grafieken even een voorbeeld: het aantal uitzenduren in de laatste vier weken van 2009 is bijna 40% lager dan het aantal uitzenduren in de laatste vier weken van 2006. En er is al drie jaar achtereen sprake van een daling!

Het is ronduit verbijsterend dat er niet nog veel meer uitzenders het loodje hebben gelegd, ondanks de steile groei in het aantal faillisementen. Maar het lijkt slechts een kwestie van tijd. In een tijd waarin global warming hoog op de agenda staat is er in uitzendland sprake van een onvervalste ijstijd.

Overigens is het beeld met name schokkend als je de ontwikkeling van het aantal uitzenduren in beeld brengt op basis van het voorschrijdend jaargemiddelde: 

 Voortschrijdend jaargemiddelde uitzendvolume  (2007 – 2009) Voortschrijdend jaargemiddelde uitzendvolume  (2007 – 2009)

Een vrijwel kaarsrechte lijn naar beneden. En nog weinig zicht op een vertraging van deze vrije val. Laat staan een omkering van deze akelige trend.

De cijfers van de ABU zeggen zo’n beetje alles over de stand van de economie in ons land. Het is onverkort belabberd gesteld met die economie. Als er nog altijd geen herstel in het uitzendvolume is te constateren, dan is er sowieso geen herstel. Nada, noppes en niets.

En met de negatieve ontwikkelingen in Amerika lijkt het onwaarschijnlijk dat er in de komende maanden hier enige verandering in zal gaan komen.

Geef een antwoord

2 Comments