Werkloosheid Eurozone naar 10%

De Eurostat cijfers over de werkloosheid in de Eurozone voor december 2009 zijn verschenen. De gemiddelde werkloosheid is  gegroeid van 9,9% naar 10,0%. Het cijfer over november is overigens naar beneden bijgesteld (van 10% naar 9,9%)

Voor de grootste landen, Nederland en Belgie ziet de ontwikkeling van de werkloosheid er overigens zo uit:

imageOntwikkeling werkloosheid geselecteerde landen, april 2008 – december 2009

In Duitsland, Frankrijk en Engeland (die overigens 2 maanden achterloopt…) is sprake van een stabilisering van de werkloosheid, in Nederland en Belgie groeit de werkloosheid nog altijd.

Op basis van bovenstaande grafiek lijkt Nederland heel goed bezig met haar nog altijd extreem lage werkloosheid. Maar dat beeld wijzigt op het moment dat je kijkt naar de toename van de werkloosheid sinds het begin van de crisis:

image Toename werkloosheid geselecteerde landen sinds begin financiele crisis

Nu laat Duitsland ineens fantastische resultaten zien: hier is de werkloosheid met slechts 6% gegroeid sinds het begin van de crisis! Dat is een ongekende prestatie in vergelijking met alle andere landen.

En Nederland is nu bijna het slechtste jongetje van de klas. Alleen Spanje laat een nog hogere groei zien (bijna een verdubbeling van de werkloosheid), maar met 60% staat Nederland er dus eigenlijk heel slecht voor. Nu is het absolute werkloosheidspercentage in Nederland nog altijd extreem laag, maar de impact van de financiele crisis is op ons land blijkbaar ongekend hoog.

Geef een reactie

3 Comments
 • Marc Drees
  says:

  @Simon:
  Natuurlijk klopt jouw redenering dat bij een laag percentage een groei een veel groter effect heeft. En dat daarmee in absolute aantallen de impact voor Nederland nog altijd gering is.
  Dat laat onverlet dat er blijkbaar sprake is van een veel grotere  impact op de Nederlandse economie dan de Duitse, waar de werkloosheid van 7,1% naar 7,5% groeit. Terwijl Nederland een groei van 2,5% naar 4% laat zien.
  Natuurlijk komen wij van een veel lager percentage, maar de omvang van de groei is ongekend veel groter dan in Duitsland.
   
  En als je naar de curves in de grafiek kijkt zie je ook dat er sprake is van een duidelijke steilere groei in Nederland in vergelijking met de ons omringende landen.

 • Simon Hartevelt
  says:

  Dat vind ik nou net zo’n conclusie die je niet kan trekken op basis van deze gegevens. Het feit dat NL procentueel meer stijgt, komt natuurlijk mede doordat we al zo’n lage werkloosheid hádden. Da’s een beetje hetzelfde effect als startende bedrijven: de eerste jaren groeien ze procentueel als een krankzinnige, omdat ze begonnen met niets. Duitsland had al een hoge werkloosheid. Dus een groei van enkele honderdduizenden betekent bij hen procentueel een relatief lage hoeveelheid. Wat natuurlijk kul is, want in absolute getallen is het enorm!