Olympia ligt aan beademing NIBC

Logotype Olympia Nederland Zakenbank NIBC heeft minstens 28 miljoen euro tegoed van het failliete Olympia. De Haagse bank kan bij een faillissement van de Nederlandse dochter naar een groot deel van deze miljoenen fluiten en steunt, zo laat een woordvoerder weten, ‘de verzelfstandiging van Olympia Nederland’.

NIBC, dat ook leningen heeft uitstaan aan Olympia Nederland, heeft deze niet opgeëist en zelfs ‘een nieuw financieringsarrangement met Olympia Nederland’ afgesloten. Formeel ligt het lot van Olympia Nederland daarmee in handen van NIBC.

Het begon in 2007. In dat jaar leende NIBC leende een bedrag van 25 miljoen euro aan de Olympia Flexgroup. Dat deed de bank onder de volgende (uit het Duits vertaalde) voorwaarden:

  • een garantie van grootaandeelhouder Olympia Beheer BV (lees: Marcel Slaghekke, toen tevens ceo)
  • een tweede pandrecht op de vorderingen uit leveringen en prestaties van de Nederlandse garantiegever (lees: ING Commercial Finance)
  • een wederzijdse verzekeringsovereenkomst tussen de debiteuren, de kredietverschaffer (lees: NIBC), en ING Commercial Finance
  • een crediteurenovereenkomst tussen de debiteuren, de kredietverschaffer en ING Commercial Finance
  • incasso van de vorderingen bij franchisenemers

Na ruim een jaar kwam NIBC erachter dat Olympia in de problemen raakte. Zo staat in het laatst gedeponeerde jaarverslag van het bedrijf, dat de directie (onder leiding van Slaghekke) met een delegatie van NIBC-bankiers nieuwe onderhandelingen voerde over de condities van deze lening.

‘Positieve onderhandelingen’
Daarbij stelde NIBC nog een extra voorwaarde:

  • verpanding van de door Olympia Holding NV (lees: Slaghekkes persoonlijke BV) gehouden aandelen in Olympia Beheer BV (lees: Slaghekkes BV met daarin zijn aandelen in de Flexgroup);

Kortom:
NIBC heeft sinds vorig voorjaar het recht op Slaghekkes meerderheidsbelang in Olympia Flexgroup – en dus de mogelijk om het bewind op te eisen. In ruil daarvoor kreeg het bedrijf nog eens 3,5 miljoen euro te leen. Daarmee komt de rode teller voor NIBC op 28 miljoen euro te staan.

Toch heeft de bank die macht nooit uitgeoefend. En nu het bedrijf zijn eigen faillissement heeft aangevraagd, zijn de aandelen waardeloos geworden en voert een Duitse curator het bewind.

Afgelopen september concludeerde Olympia in het halfjaarbericht dat de onderhandelingen met NIBC ‘positief verliepen’, maar het feit dat de bank en het destijds al vrijwel geheel vervangen Olympia-management toen al ruim een halfjaar met elkaar onderhandelden, doet vermoeden dat beide partijen de bui al zagen hangen. Overigens ontkent NIBC stellig dat het vorig jaar al een faillissement van Olympia voorzag.

Schade?
NIBC maakt niets bekend over de schade die zij lijdt aan het bankroet van Olympia. Wel is duidelijk dat ook NIBC voorlopig het meest gebaat is bij het voortbestaan van Olympia Nederland. De bank heeft een onbekend bedrag aan leningen uitstaan aan deze dochter. Zolang de bank die niet opeist, ligt Olympia Nederland feitelijk aan de beademing van NIBC.

Wie biedt?

Geef een antwoord

3 Comments