Breaking news: Vacatures in januari

sad De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer achter de rug; wat gaat de tijd toch snel! En dankzij JobFeed kan RecruitmentMatters weer als eerste een beeld geven van het vacaturevolume over de afgelopen maand.

Januari 2010 was bepaald geen bijzondere goede maand; ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar is sprake van een daling van bijna 7%. Ten opzichte van januari 2008 is het verschil zelfs 29%…

In een grafiek ziet het er voor de maand januari over de afgelopen 3 jaar dan zo uit:

Aantal vacatures in de maand januari, 2008 - 2010

Aantal vacatures in de maand januari, 2008 – 2010

Positief is natuurlijk de relatief geringe afname van de afgelopen maand ten opzichte van januari 2009. Het lijkt er op te duiden dat we zo’n beetje op de bodem zitten. De komende maanden worden extra spannend omdat er vorig jaar nog sprake was van een fatsoenlijk aantal vacatures in februari en maart. Het is dus vooral de vraag of 2010 in dat spoor weet te blijven.

Vacature jaarvolume
Door het aantal nieuwe vacatures over de afgelopen 12 maanden bij elkaar op te tellen krijg je een getal dat is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Door dit iedere maand te doen krijg je dus een beeld van het aantal nieuwe vacatures in de tijd; waarmee een proxy voor de gezondheid van de economie wordt verkregen.

Een daling in het aantal vacatures suggereert een op handen zijnde afkoeling van de economie; een stijging laat een opwarming van de economie zien.

En dat geeft het volgende beeld:

 Jaarvolume nieuwe vacatures mrt 2008/ feb 2009 – feb 2009/ jan 2010 Jaarvolume nieuwe vacatures mrt 2008/ feb 2009 – feb 2009/ jan 2010

En we zijn, zoals verwacht, voor het eerst onder de 1,6 miljoen vacatures op jaarbasis uitgekomen. In vergelijking met het vacaturevolume van voor de recessie (meer dan 2,1 miljoen vacatures) een daling van 28,3%. Een formidable afname van het aantal vacatures; zeker als je dat afzet tegen het nog altijd zeer geringe werkloosheidspercentage.

Geef een antwoord

1 Comment