Faillissementen in januari

grave Het aantal faillissementen in januari 2010 bij uitzenders en werving & selectiebureau’s is gelijk gebleven aan het aantal in december 2009. En daarmee lijkt er sprake te zijn van een zekere stabilisatie.

Ten opzichte  van januari 2009 is er wel sprake van een stijging met 39%. Een formidabele stijging, zeker als je bedenkt dat januari 2009 de eerste maand was waarin het aantal faillissementen sterk steeg.

In onderstaande grafiek is de grijze lijn het aantal faillissementen per maand, de rode lijn is het gemiddeld aantal faillissementen per maand, gebaseerd op het voortschrijdende jaarvolume:

Aantal faillissementen per maand en obv. gemiddeld voortschrijdend jaargemiddelde

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume

De trend op basis van het jaarvolume laat dus nog weinig positiefs zien, maar het lijkt er voorzichtig op dat de grootste golf aan faillisementen wel achter ons ligt.

Dat laat onverlet dat het aantal faillissementen nog altijd veel hoger ligt dan in 2008, het jaar waar we collectief naar terug verlangen. Tenminste… het eerste deel van 2008. Want vanaf juli 2008 begon het allemaal vervelend te worden.

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de BIK-code 745 (Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een antwoord

1 Comment