CBS: Uitzenders in 2009

Het CBS kwam vandaag met een aantal cijfers over de uitzendbranche in 2009. En dat ziet er natuurlijk niet al te prettig uit. Zeer inzichtgevend is de grafiek waar het percentage grotere uitzendbedrijven met dalende danwel stijgende omzet wordt getoond:

Stijgers en dalers in omzet onder uitzend- en uitleenbedrijven met meer dan 250 werkzame personen

CBS: Stijgers/dalers uitzend- en uitleenbedrijven met >250 werkzame personen

Inderdaad een grote meerderheid van de bedrijven is geconfronteer met dalende omzetten. Maar hoe is het eigenlijk mogelijk dat er dan toch nog rond 20% uitzenders zijn met een stijgende omzet in 2009 ten opzichte van 2010? Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk.

Als dit een CBS enquete is die bedrijven zelf invullen kan het natuurlijk zo zijn dat sprake is van een onjuiste opgave. En voor een markt die zo volledig in elkaar is geklapt lijkt het haast onvermijdelijk om tot die conclusie te komen.

Ter vergelijking enkele cijfers die tot de nodige twijfels bij de CBS cijfers moeten leiden:

ABU: mutatie uitzenduren per kwartaal 2007 - 2009

ABU: mutatie uitzenduren per kwartaal 2007 – 2009

Hier is sprake van een geleidelijke en in snelheid toenemende afname van het volume aan uitzenduren (en daarmee –omzet) sinds het eerste kwartaal van 2007. Vanaf het 3e kwartaal van 2009 is er een geleidelijk kleinere afname van het volume te constateren.

Voor een zo conjunctuur gevoelige markt als de uitzendbranche is het nauwelijks te geloven dat een dergelijke daling in uitzendvolume een 20% van de bedrijven ongemoeid laat. Nee, sterker nog, dat 20% van de bedrijven tijdens een diepe recessie een groei van de omzet laten zien ten opzichte van het voorgaande jaar.

Heel vreemd.

Geef een antwoord

2 Comments