Herman van Campenhouts welkomstpresentje à 3 ton

Herman van Campenhout Gisteren schreef deze site al over het afscheidscadeautje van USG People aan Ron Icke. Vandaag meer informatie over de beloning van de nieuwe topman Herman van Campenhout.

Van Campenhout, afkomstig van het om zijn Britse beloningspakketten bekende uitgeversconcern Reed Elsevier, krijgt van USG People een jaarsalaris van 7 ton, een korte-termijnbonus van maximaal een jaarsalaris, een lange-termijnbonus in de vorm van aandelen en een jaarlijkse pensioencontributie van 140.000 euro. Daarbij wél een auto van de zaak, maar geen ‘entertainmenttoelage’.

Maar dat is nog niet alles.

Welkomstpresentje
Van Campenhout krijgt namelijk ook een ‘sign-onbonus’, ofwel een welkomstpresentje, in de vorm van 20.000 aandelen. Daarmee compenseert het uitzendbedrijf de door Van Campenhout bij Reed Elsevier ‘opgebouwde rechten’. Tegen de huidige koers zijn die aandelen een kwart miljoen euro waard, maar hij mag ze pas over drie jaar verzilveren. Wie weet hoe hoog de koers dan staat?

En belangrijker nog: wie weet of USG nog bestaat? Zouden Adecco of Manpower nog belangstelling hebben voor een smakelijk Almeers hapje? En wat betekent een overname voor de beloning van Van Campenhout? Over een dergelijk scenario meldt het remuneratierapport slechts de volgende zin:

‘Er is geen regeling overeengekomen met betrekking tot het vervroegd uittreden van leden van de Executive Board, noch zijn change of control bepalingen overeengekomen.’

En dat roept vragen op. Want wat als USG de komende drie jaar in andere handen valt? Verliest hij dan het recht op zijn lange-termijnaandelenpakket? Of op zijn ‘sign-onbonus’? Of kan Van Campenhout zijn aandelenpakketten dan juist vervroegd innen? Of ligt het open en is het onderdeel van de onderhandelingen met de overnemende partij? In de laatste twee gevallen zouden de aandelenregelingen een tikkeltje perverse stimulans kunnen zijn voor de nieuwe topman.

Verkopen die handel!
Immers, in elk geval van overnamegeruchten stijgt de koers van de over te nemen partij. En meer koersstijging betekent een hogere bonus. Kortom: Als USG People geen verdere regels opstelt, heeft Van Campenhout er alle belang bij om USG People in de ramsj te zetten.

USG People bevestigt dat er geen regelingen zijn opgesteld voor een dergelijk scenario en sluit niet uit dat in geval van een overname de aandelen-lockup van de topman onderdeel wordt van de onderhandelingen met de kopende partij. Het bedrijf laat weten dat het haar remuneratiebeleid in de loop van dit jaar zal herzien en daarbij eventuele ‘change-of-controlbepalingen in overweging neemt.’

Geef een antwoord

4 Comments