ZZP’er? Oudere mannen met een hoge opleiding

Tenminste daar lijkt het zwaartepunt bij ZZP’ers te liggen, als je naar onderstaande cijfers kijkt, afkomstig uit het rapport Een kwestie van ondernemen, ZZP’ers in de crisis (EIM, februari 2010):

 EIM: Persoonskenmerken ZZP’ers (2009) EIM: Persoonskenmerken ZZP’ers (2009)

Interessant toch? Van alle ZZP’ers is 94% ouder dan 35 jaar. Geen wonder, want enige ervaring kan geen kwaad als je voor jezelf begint. Toch zijn er dus nog altijd 6% die voor die tijd de sprong wagen. Dapper hoor!

Tegelijkertijd zijn het vooral mannen die voor een bestaan als ZZP’er kiezen. Opvallend.  Want wat zou de reden zijn dat er zoveel minder vrouwen als ZZP’er aan de slag gaan?

En dan is er nog het opleidingsniveau. Daar is het vooral hoger en, in mindere mate, middelbare opleidingen die domineren. Maar nog altijd 11% met een lagere opleiding. Zou dit vooral in de bouwsector zijn?

In een behoorlijk aantal gevallen is er geen sprake van full-time ZZP’ers, zoals ook direct blijkt uit de omzetverdeling:

EIM: Omzetverdeling van ZZP’ers in 2009EIM: Omzetverdeling van ZZP’ers in 2009

Bij een jaaromzet tot EUR 10.000 is 71% van de ZZP’ers slechts in deeltijd zelfstandig. In de categorie van EUR 10.000 – EUR 25.000 is dat nog 44%. Dit percentage is  terug gelopen tot 4% in de categorie EUR 50.000 – EUR 100.000.

Overigens is de gemiddelde omzet van ZZP’ers zo’n 6% gedaald in 2009. En dat is een ferme afname natuurlijk. Waarbij de omzetdaling in HRM advies en loopbaanontwikkeling behoorlijk groter is uitgevallen; ruim 10%. Gezien het instorten van de arbeidsmarkt klinkt dat nog erg positief; maar misschien hebben ZZP’ers de neiging om hun omzetdaling niet aan de grote klok te hangen.

Geef een antwoord

3 Comments
  • Ivo
    says:

    @ Bert: indien je op je site jouw CV toevoegt met een toelichting op jouw kennis en ervaring en wat je zoekt; dan ben je binnenkort wellicht weer ZZ-P-er…

  • Bert FLoor
    says:

    Ik ben zelf ZZp-er maar sinds 2009 ZZW-er (zelfstandige zonder werk) Ik heb inderdaad een terugloop in mijn inkomsten zoals zovelen.. heb ik geen opdracht…. Maar we klagen niet… Maar er moet geen bankier voor mijn auto lopen op het zebrapad 🙂