Faillissementen in februari

grave Het aantal faillissementen in februari 2010 bij uitzenders en werving & selectiebureau’s is licht gedaald ten opzichte van januari. Een positief signaal.

Ten opzichte van februari 2009 is sprake van een stijging met bijna 17%. En dat is weer een aanzienlijk slechter signaal. Overigens lag de echte explosie in aantallen faillissementen tussen maart en juli 2009, toen in totaal meer dan 160 bedrijven failliet gingen.

In onderstaande grafiek is de grijze lijn het aantal faillissementen per maand, de rode lijn is het gemiddeld aantal faillissementen per maand, gebaseerd op het voortschrijdende jaarvolume:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume (2007 – 2010)Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume (2007 – 2010)

Het volume aan faillissementen blijft onveranderd hoog, en ver boven het niveau van 2007 en 2008. Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot het aantal vacatures is er weinig reden om te veronderstellen dat het aantal faillissementen in de nabije toekomst af zal gaan nemen.

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de BIK-code 745 (Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een antwoord

1 Comment
  • ralph de Bie
    says:

    Wat ik wel leuk zou vinden om te weten is wat de impact gaat zijn van de (als je het goed doet) opgebouwde talentpools die bedrijven nu hebben kunnen aanleggen op de omzet van w&s bureaus. Zo zie dat gedegen arbeidsmarkcommunicatie voor een bedrijf ten allen tijde waardevol is en een veel groter potje moet gaan krijgen binnen recruitmentbudgetten.