Werkloosheid Eurozone naar 9,9%

Volgens Eurostat is de werkloosheid in de Eurozone voor januari 2010 op 9,9% uitgekomen. Gelijk aan het (naar beneden bijgestelde) cijfer van december 2009. Voor de grootste Europese landen plus Nederland en Belgie is het beeld over de afgelopen jaren als volgt:

 Eurostat: Werkloosheid geselecteerde landen (2008 – 2010) Eurostat: Werkloosheid geselecteerde landen (2008 – 2010)

Spanje lijkt eindelijk de weg naar beneden te hebben gevonden, al is de werkloosheid nog altijd schokkend hoog. Ten opzichte van de andere grote Europese landen heeft Spanje een werkloosheid die gemiddeld zo’n 2,5 keer zo hoog ligt…

De middengroep wordt gevormd door de grote drie; Duitsland, Frankrijk en Engeland. Helaas ligt Engeland standaard twee maanden achter in haar rapportage, dus hoe de werkloosheid zich daar in december en januari heeft ontwikkeld moet nog blijken. Waar Frankrij nog altijd een groei van de werkloosheid toont is dit bij Duitsland ale enige tijd niet meer het geval.

Onze zuiderbuur Belgie laat een lichte daling van de werkloosheid zien, waar wij nog altijd groeien. En daarmee zitten we samen met Frankrijk in de hoek waar de klappen nog altijd vallen.

NB:
Voor de tweede achtereenvolgende maand heeft Eurostat de werkloosheidscijfers van een voorbije maand naar beneden bijgesteld. Waardoor de Eurozone de afgelopen drie maanden (van november 2009 – januari 2010) een stabiel werkloosheidscijfer van 9,9% kent. Eerder werd november 2009 van 10% naar 9,9% bijgesteld, deze maand gebeurde hetzelfde voor december 2010.

Geef een antwoord