Rob Zandbergen: ‘De crisis was een blessing in disguise’

Rob Zandbergen (CFO USG People) USG People heeft sinds de uitbarsting van de crisis grof in de eigen organisatie gesneden – volgens CFO Rob Zandbergen zelfs meer dan de concurrenten. Zandbergen: ‘Dat kon ook wel, de track-record van USG People was op dat gebied niet geweldig. Achteraf is de crisis een blessing in disguise geweest.’ In totaal sloot USG People de afgelopen twee jaar 267 kantoren en schrapte het 2167 banen.

Kersvers topman Herman van Campenhout was dan ook positief gestemd over de toekomst. Hij constateerde ‘een klassiek herstelpatroon, met Frankrijk voorop, en Nederland als hekkensluiter.’ De brutomarge van UGS People stijgt en dat is volgens het bestuur vooral te danken aan klanten die steeds vaker meerjarige afnamecontracten sluiten.

Over de remuneratie van de vorig jaar vertrokken topman Ron Icke wilden Van Campenhout en Zandbergen niets kwijt. Over de ingetrokken sign-on bonus van de nieuwe ceo beantwoordden beide heren wel vragen.

Q&A Ceo Herman van Campenhout en Cfo Rob Zandbergen, USG People

Net als Randstad constateert u ook plaatselijk groei. Waar gaat het bij u over?
Van Campenhout: ‘Het gaat om omzetgroei in Italië, Oostenrijk, Polen en Frankrijk. In de maand januari zagen wij in die markten onze omzet groeien ten opzichte van januari 2009.’

USG People besluit nu om de Spaanse merken Start People en Unique samen te voegen. Waarom?
Van Campenhout: ‘In Spanje hebben we een andere strategie. We werken daar nu met vijf regio’s. Het blijkt dat we een merk als Start People in die regioindeling niet meer nodig hebt. Vandaar dat we Start in Unique inschuiven – daarmee kunnen we aan de voorkant beter onze klanten bedienen. Bovendien zullen we ons in Spanje voortaan meer op mkb’ers gaan richten.’

Is de multibrandstrategie daarmee overboord gezet?
Van Campenhout: ‘Zeker niet, we zijn en blijven multibrander.’

Net als al uw grote concurrenten nam de gemiddelde betalingstermijn bij USG People af – in uw geval van 56 dagen in 2008 naar 52 dagen in 2009. In diezelfde periode hebben veel grote bedrijven juist aangekondigd later te gaan betalen om maar extra werkkapitaal te winnen. Hoe verklaart u die paradox?
Zandbergen: ‘Ja, als u mij voor de crisis gevraagd had wat er met onze gemiddelde betalingstermijn zou gebeuren, dan had ik niet kunnen voorspellen dat die zou gaan dalen.’

Van Campenhout: ‘We hebben ontzettend goede procedures voor ons debiteurenbeheer. Dat mechanisme werkt uitstekend.’

Mijnheer Van Campenhout, gisteren heeft u tijdens de aandeelhoudersvergadering publiekelijk uw sign-onbonus ingetrokken. Waarom?
Van Campenhout: ‘Ik heb gezien dat de meeste mensen binnen ons bedrijf geen bonus hebben ontvangen. Het is een zware tijd geweest voor onze medewerkers en om die reden wilde ik een gebaar maken door mijn sign-onbonus in te trekken.’

Toch staat in een eerste versie van het remuneratierapport dat de 20.000 aandelen voor de sign-onbonus al zijn gestort.
Zandbergen: ‘Dat is niet zo.’

Het staat er letterlijk.
Zandbergen: ‘Het klopt niet. Er heeft nooit een aandelentransactie plaatsgevonden en die zal ook niet plaatsvinden.’

Wie heeft dat rapport dan opgesteld?
Zandbergen: ‘Het opstellen van dat rapport is de verantwoordelijkheid van het management. Dat hebben wij zelf gedaan in samenwerking met de juridische afdeling. Het kan voorkomen dat we daar een foutje in hebben gemaakt.’

Heeft USG People de sign-onbonus gecompenseerd door een andersoortige beloning?
Van Campenhout: ‘Nee. Die bonus is niet gecompenseerd.’

Wanneer heeft u exact besloten om uw bonus in te trekken?
‘Ik wil eigenlijk niets meer zeggen over mijn beloning. Alles wat ik erover kwijt wilde, heb ik al gezegd. Voor verdere vragen verwijs ik u door naar de raad van commissarissen.’

Geef een antwoord

4 Comments