Monster gokt op technologie

Monster | Darko DejanovicMonster annonceerde gisteren dat ze ook in 2010 haar Keep America Working Tour zal gaan houden. In 2009 heeft Monster bijzonder veel goodwill gekweekt met deze tour.

Maar het persbericht bevatte voor mij een heel bijzonder nieuwsfeit;  Monster heeft een nieuwe positionering. Tot op heden was het:

Monster.com, the leading global online career and recruitment resource

Nu is het:

Monster.com, the leading job matching engine

Monster | Darko DejanovicMonster announced yesterday that in 2010 they will have a Keep America Working Tour again. In 2009 Monster created a lot of goodwill with this tour.

But the press announcement contained a very special news fact for me; Monster has a new profile. Till now it was:

Monster.com, the leading global online career and recruitment resource

Now it is:

Monster.com, the leading job matching engine

Dat is apart. Van resource naar engine. Van content naar machine. En daarmee: van business-driven naar technology-driven. Met andere woorden, er heeft in alle stilte een paleisrevolutie plaats gevonden.

Ik vond het al vreemd dat bij de introductie van 6Sense Darko Dejanovic zo’n prominente rol speelde. Tenslotte is hij CIO, geen CEO. Hij heeft weliswaar ook de rol van Head of Product, maar met een introductie van een fundamentele vernieuwing van Monster hoort Sal Iannuzzi (CEO Monster) toch de wereld toe te spreken. Dejanovic is tenslotte ‘slechts’ tweede echelon.

Maar nee, Dejanovic deed het woord. Nu is deze CIO vanuit media perspectief net zo aaibaar als een hongerige hyena. Dus waarom heeft Monster ervoor gekozen een akelige presenterende CIO de meest prominente koersverandering van Monster sinds haar bestaan te laten presenteren?

Waarschijnlijke antwoord: Monster is overgenomen door de techneuten. Dat is de enige conclusie. En Dejanovic is de generaal. Dit is waarschijnlijk ook de reden waarom Monster tegenwoordig vooral over features praat en zo weinig over voordelen.

Monster gokt hiermee volledig op haar nieuwe technologie. Doodeng voor een bedrijf van haar omvang. En levensgevaarlijk. Technologie is een enabler, soms een enorm sterke enabler. Maar technologie alleen zal nooit het verschil maken. Zeker niet voor een mediabedrijf. Oh nee, het is tegenwoordig een technologiebedrijf: the leading job matching engine

Ik ben heel benieuwd hoe dit zich in de komende tijd gaat ontwikkelen.

That’s special. From resource to engine. From content to machine. And with this: from business-driven to technology-driven. Or, in other words, a lot is happening and little is being said.

I already found it strange that with the introduction of 6Sense, Darko Dejanovic was playing such a prominent role. After all he’s CIO, no CEO. Sure, he also has the role of Head of Product, but with an introduction of a fundamental renewal of Monster it should be Sal Iannuzzi (CEO Monster) who’s talking to the world. After all Dejanovic “is only” second ranking.

But no, Dejanovic did the talking. Now this CIO is, from a media perspective, as cuddly as a hungry hyena. So why did Monster choose such a scary presenter to introduce the most prominent change of direction since their conception?

Likely answer: Monster has been taken over by wiz kids. That’s the sole conclusion. And Dejanovic is the general. This is probably also the reason why Monster nowadays is mainly talking about features and rarely about advantages.

Monster is completely betting on their new technology with this. Super scary for a company of their dimensions. And life endangering. Technology is an enabler, sometimes a very strong enabler. But technology alone will never make the difference. Especially not for a media company. Oh no, nowadays it’s a technology company: the leading job matching engine.

I am very curious how this is going to develop in the upcoming future.

Geef een antwoord

3 Comments