Vacatures per beroepsgroep

Hoewel voor de meeste beroepsgroepen het aantal vacatures fors is afgenomen, is het patroon waarmee dit is gebeurd sterk verschillend. Zoals deze grafiek duidelijk laat zien:

%verandering in gemiddeld vacaturevolume, per beroepsgroep (2008 – 2010)

%verandering in gemiddeld vacaturevolume, per beroepsgroep (2008 – 2010)

De grafiek toont de verandering van het aantal online vacatures over de periode 2008 tot heden, op basis van het gemiddelde jaarvolume. Hiermee zijn eventuele seizoensinvloeden uit de cijfers verdwenen. Het gemiddeld jaarvolume over heel 2008 is het vertrekpunt (= 0%).

De beroepsgroep Inkoop en magazijnbeheer is verreweg het snelst en hardst getroffen; hier liep het online vacaturevolume het eerste terug. Ondertussen is deze groep gestabiliseerd en lijkt er zelfs sprake van een lichte groei.

Dit is zeker niet van toepassing op de groep Administratie en klantenservice. Hier is het verloop iets minder snel, maar nog altijd is er sprake van een afname van het aantal vacatures. Geen goed teken.

Verkoop en handel en Communicatie, marketing en PR laten weer positieve signalen zien. Waarbij het volume aan communicatie vacatures al heel lang stabiel is en zelfs weer voorzichtig groeit. Verkoop vacatures lijken niet langer te dalen.

ICT vacatures dalen nog altijd. De hellingshoek is minder steil dan bij elk van de andere beroepsgroepen, maar er is nog altijd sprake van een daling; traag maar gestaag.

Als we het gezamenlijke beeld van deze beroepsgroepen bekijken onstaat een redelijk hoopvol plaatje:

%verandering in gemiddeld vacaturevolume (2008 – 2010) %verandering in gemiddeld vacaturevolume (2008 – 2010)

En dan bedoel ik hoopvol in de zin dat de bodem lijkt te zijn bereikt. Weliswaar met een gemiddelde afname van zo’n 35% van het online vacaturevolume, maar toch.

Een eventueel toekomstige groei van het vacaturevolume hangt natuurlijk nauw samen met de wijze waarop de economie zich in de komende maanden gaat ontwikkelen. Waarbij ik met name op de verkoopvacatures ga letten. In dit verband is deze beroepsgroep naar mijn idee de meest interessante indicator voor economische dooi of vorst.

Geef een antwoord

4 Comments