Een sprookje. Van Manpower

Logo en logotype Manpower Oost-Nederland (Gelderland, Overijssel en Flevoland) is een wat trieste regio. En dan heb ik het over de ontwikkeling van het volume aan vacatures. Tenslotte is in vergelijking met 2008 het aantal nieuwe vacatures in deze regio met ruim 20% afgenomen. Brrr…

Tot zover de harde cijfers. Laten we nu het sprookje binnenstappen dat Manpower Employment Outlook Survey (MEOS) heet. Dit sprookje schetst een totaal ander verhaal van Oost-Nederland; een regio van melk en honing. Echt waar!

MEOS vraagt ieder kwartaal aan 750 werkgevers of ze in het komende kwartaal een uitbreiding danwel krimp van hun personeelsbestand verwachten. En de antwoorden gieten ze in een bijzonder simpele formule:

imageWas alles maar zo simpel, dan hadden veel meer mensen wiskunde in hun pakket gekozen! Met het netto werkgelegenheidscijfer hebben we dus een sentiment van werkgevers over groei of krimp te pakken. Krimp doet veronderstellen dat er minder vacatures zullen worden gepubliceerd, groei zal toch zeker wel tot meer vacatures leiden!

Nu doet Manpower dit voor Nederland per regio, en dat is natuurlijk erg aardig. Vooral omdat we hiermee het sentiment van werkgevers uit Oost-Nederland kunnen vergelijken met de koele cijfers van de vacature aantallen uit diezelfde regio.

Eerst even de ontwikkeling van het vacaturevolume:

Oost-Nederland: %verandering van het vacaturevolume (2008 – heden)

Oost-Nederland: %verandering van het vacaturevolume (2008 – heden)

In de grafiek is de procentuele verandering van het vacaturevolume op jaarbasis weergegeven. Het vacaturevolume voor heel 2008 is op 0% gesteld. Eventuele seizoensinvloeden zijn afwezig door gebruik van het voortschrijdende jaarvolume.

En jawel, gedurende de totale periode is er sprake een continu toenemende krimp van het vacaturevolume bij alle provincies van Oost-Nederland. Met andere woorden, het wordt alsmaar slechter in deze regio van ons land.

En vervolgens het seizoensgecorrigeerde (?) sentiment van werkgevers in Oost-Nederland:

Manpower werkgelegenheidscijfer (2008 – 2010) Manpower werkgelegenheidscijfer (2008 – 2010)

Oftewel, gedurende een periode dat het vacaturevolume steeds sterker krimpt zegt een meerderheid van de werkgevers vrijwel consequent dat ze meer personeel nodig heeft?

Hmmm… aan de ene kant hebben we stijgende werkloosheidscijfers (CBS) en krimpende aantallen vacatures (JobFeed). Aan de andere kant hebben we groeiende bedrijven (Manpower). Wat zou er aan dit plaatje niet kloppen? Ligt de waarheid misschien in het midden?

Natuurlijk niet! Manpower’s rapportjes zijn van dezelfde kwaliteit als dat lachwekkende cijfergegoochel (MEI) van Monster(board). MEOS en MEI zijn sprookjes. En hebben hooguit bij toeval iets met de arbeidsmarkt te maken.

Geef een antwoord

1 Comment
  • Dolf Peeters
    says:

    En de pure praktijk alhier zegt dat de crisis hier net zo hard (na)dreunt als in het westen. We blijven er alleen positiever onder omdat het leven hier zoveel prettiger is. ‘Het elke dag weer de schouders er onder zetten is ook makkelijker wanneer je de vorige avond nog een boswandeling met de hond hebt gemaakt en een glas whisky bij de open haard hebt gepakt. De vondst van recruitment matters heb ik ook als erg positief ervaren in deze moeilijke tijden. En het wordt voorjaar. Alles komt goed. Uit werkgevers sentiment bezien.