De grote vijf: aantallen vacatures

piggy_bank De wekelijkse benchmark van onze vijf grootste vacaturesites, hoewel Vacaturekrant ondertussen moet gaan oppassen dat ze niet wordt ingehaald door opkomende uitzenders zoals Randstad en Tempo-Team.

De afgelopen week heeft niet veel bijzonders laten zien, met uitzondering van een gezonde groei bij Werk.nl. Zou dit een eerste teken van de lente op de arbeidsmarkt kunnen zijn?

Voor de afgelopen week zijn dit de resultaten:

image

Hierbij is de kolom Aantal het aantal vacatures dat de vacaturesite zelf opgeeft. De kolom JobFeed is het aantal vacatures dat volgens JobFeed op de vacaturesite zou kunnen staan. Dit aantal is gebaseerd op het aantal nieuwe vacatures dat volgens JobFeed in de afgelopen 60 dagen op de vacaturesite zijn geplaatst.

Een interessante ontwikkeling; Werk.nl groeit met bijna 1.500 vacatures ten opzichte van vorige week. Is dat een eerste teken van herstel? Te vroeg om daar wat zinnigs over te zeggen, maar wel een prettig gegeven.

Nationale Vacaturebank en Monsterboard laten een zeer geringe groei zien; terwijl Vacaturekrant en JobTrack nauwelijks verandering laten zien.

Verder is het goed om te weten dat de deskundigen (Dirk Goossens van Sollicity en Ruud Liebregts van JobFeed/Textkernel) verleden week hun licht hebben laten schijnen over de grote verschillen tussen de opgave van de site en het berekende aantal op basis van JobFeed voor een tweetal sites: Monsterboard en JobTrack.

Ten aanzien van het verschil bij Monsterboard is de jury er nog niet helemaal uit; maar voor het verschil bij JobTrack is er wel duidelijkheid. Ik bereken het aantal vacatures op basis van JobFeed op grond van een plaatsingsduur van 60 dagen. JobTrack heeft volgens Goossens slechts een plaatsingsduur van 28 dagen.

Om die reden heb ik de berekening van het aantal vacatures oop JobTrack aangepast, met als gevolg:

image

Hmmm… wel beter; maar nog altijd niet optimaal. Tenslotte is er een verschil van zo’n 1.600 vacatures, en dat is op een totaal van zo’n 6.500 is toch wel erg veel. Eens kijken wat de deskundigen er deze week over weten te orakelen.

De overige cijfers
Omdat JobTrack dus een afwijkende periode hanteert in vergelijking met de andere sites heb ik besloten voortaan een tweetal grafieken te laten zien. Allereerst de reeds bekendgrafiek, met de aantallen nieuwe vacatures van de afgelopen week, volgens JobFeed: Nieuwe vacatures per week, laatste 52 weken

Nieuwe vacatures per week, laatste 52 weken

Werk.nl en Nationale Vacaturebank laten stijgende aantallen nieuwe vacatures zien terwijl Monsterboard en JobTrack in een al weken durend gevecht om de derde plaats zijn verwikkeld. Vacaturekrant volgt weer op een respectabele afstand maar heeft zich wel hersteld van de glijvlucht van afgelopen weken.

En daarnaast de grafiek van het vacaturevolume volgens JobFeed, rekening houdend met de kortere plaatsingsperiode op JobTrack:

Nieuwe vacatures per week, laatste 52 weken

Vacaturevolume op basis van JobFeed, laatste 52 weken

Dit geeft dus een totaal ander beeld, waarbij JobTrack zelfs nog onder Vacaturekrant uitkomt; zij het dat de site daar de laatste tijd zeer dicht bij in de buurt is gekomen.

De enorme veranderingen bij Werk.nl en Monsterboard hebben in eerste aanleg dezelfde aanleiding; een verbeterde spidering door JobFeed van beide sites. Hierdoor is er een sterke stijging bij beide sites te constateren. Maar waar Werk.nl na het bereiken van het juiste aantal een gestage groei laat zien is bij Monsterboard het omgekeerde aan de hand. De site stort in naar een aanzienlijk lager vacaturevolume.

Is dit slechts een technisch issue, of is er meer aan de hand. Mijn indruk is het laatste; het is tenslotte opvallend dat met de start van het nieuwe jaar de site significant lagere en dalende aantallen nieuwe vacatures laat zien. Maar laat ik vooral het podium aan de heren specialisten laten. Heren, wat is hier aan de hand?

Geef een antwoord

2 Comments